Americká fiškálna politika bude ďalším zdrojom volatility

Novým vynárajúcim sa rizikom pre vývoj citlivých a náchylných trhov v tomto období môže byť už o pár dní ukončenie rezolúcie umožňujúcej tzv. financovanie vlády v USA. Dlhodobo má americký kongres problém dohodnúť sa na štátnom rozpočte, a tak vláda funguje prostredníctvom čiastočných rezolúcií financujúcich menej podstatné vládne výdavky. Fiškálny rok vlády v USA končí 30. septembra.

Pokiaľ sa kongresu do začiatku októbra nepodarí nájsť dohodu, zopakuje sa tzv. zavretie vlády, akého svedkami sme boli v októbri roku 2013, kedy došlo k pozastaveniu financovania na 16 dní. Podľa ekonómov každý týždeň takéhoto výpadku stojí americkú ekonomiku 0,15-0,2% HDP. Neočakávame úplné zopakovanie situácie spred dvoch rokov, no s blížiacim sa koncom septembra môže nervozita trhov narastať. Tie aktuálne oceňujú zavretie vlády na 10%. Pravdepodobnosť však môže vzrásť k 50%, čo nenechá trhy pokojnými. Sentiment zostáva slabý a opatrný a akákoľvek negatívna správa bude ľahko prijímaná ako ďalšia zámienka na výpredaj.

Republikáni v minuloročných kongresových voľbách síce získali väčšinu v oboch komorách, no ani to im neumožňuje jednoducho prijímať zákony. Partaj je názorovo rozdelená. Viacerí konzervatívnejší kongresmani nechcú prijať jednoduchú rezolúciu, ale požadujú jej spojenie s inými reformami. Problémom sa stáva čas. Do konca mesiaca zostáva osem pracovných dní a snemovňa reprezentantov sa najskôr zíde vo štvrtok kvôli sviatku Yom Kippur. Šéf republikánov v snemovni John Boehner je tak nútený opäť sa obrátiť na demokratov. Pred dvoma rokmi boli za zavretie vlády vinení práve republikáni, ktorí chceli využiť schvaľovanie financovania na obmedzenie Obamovej zdravotnej reformy.

Americké politické riziko do konca roka podľa nášho názoru spôsobí nárast volatility a výpredaje na trhoch, i keď neočakávame zopakovanie problémov z roku 2013 alebo 2011, kedy po dosiahnutí a nenavýšení dlhového stropu pristúpila agentúra Standard & Poor’s k zníženiu ratingu USA. Každopádne pôjde o jeden dôvod, prečo budeme predávať rely. Nervozita sa môže objaviť už koncom tohto týždňa alebo v priebehu budúceho. Najviac postihnutým sektorom bude asi práve zbrojársky, čo ale budeme vnímať ako príležitosť na vstup alebo dopriemerovanie cien. Neskôr začiatkom novembra očakávame druhé kolo politického hašterenia v súvislosti s dlhovým stropom.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.