Americké akcie a kryptomeny vládli novembrovým trhom

Novembrové výsledky inteligentných portfólií sa niesli v znamení rozdielneho zhodnotenia na trhoch v USA a v Európe. Americký trh rástol vďaka očakávanému ekonomickému oživeniu, ktoré podporila schválená daňová reforma a priaznivé výsledky firemného sektora.

Na druhej strane Európa sa ponorila do negatívnych čísel, k čomu prispela patová situácia po nemeckých voľbách a rozhodnutie Nórskeho štátneho investičného fondu zbavovať sa akcií energetických spoločností. Inteligentné portfóliá AIP 50+ (s polovičným podielom akcií a dlhopisov) aj AIP 75+ medzimesačne oslabili o 0,4 %, AIP 100+ (čisto akciové riešenie) oslabilo o 0,5 %.

Za rok 2017 však dosiahla výkonnosť dynamickejších riešení inteligentných portfólií AIP 75+ a AIP 100+ viac ako 10 %. Z pohľadu jednotlivých zložiek portfólií patril november stredným americkým spoločnostiam, obchodovaným cez indexový fond db x-trackers Russell MidCap. Zhodnotili o 3,41 %. Už v októbri sme tento fond označili za  lídra ročného zhodnotenia v rámci inteligentných portfólií. Jeho výkonnosť sa prehupla cez 17 %.

Across Bond+ atakuje svoju rekordnú výkonnosť

Opatrenia a rétorika centrálnych bánk na podporu rastu svojich ekonomík naďalej nepridáva na pokoji dlhopisovým hráčom. Dlhopisoví obchodníci kumulujú svoju hotovosť a čakajú na korekciu trhu, alebo zhodnocujú prostriedky investovaním do nástrojov s kratšou splatnosťou, prípadne s pohyblivým výnosom. Stále však platí, že investičná príležitosť sa rysuje viac v dlhopisoch emitentov z rozvíjajúcich sa krajín alebo obchodovaných v lokálnych menách než v štátnych dlhopisoch vyspelých krajín.

Across Bond+ pokračoval v raste a medzimesačne si pripísal 0,27 %. Dostal sa tým nad 9-percentnú výkonnosť v tomto roku. Atakuje svoju rekordnú výkonnosť z minulého roka na úrovni 9,16 %, ktorou porazil všetkých svojich konkurentov na trhu. K zhodnoteniu fondu prispel najmä vývoj gruzínskych bánk, ukrajinských poľnohospodárskych producentov a maďarskej chemickej spoločnosti. Fond opäť zaznamenal rast aktív, čím sa rozširujú možnosti na ďalšiu diverzifikáciu portfólia a využitie investičných príležitostí v regióne strednej a východnej Európy.

Investori zarobili na českej korune osem percent

V apríli tohto roka Česká národná banka uvoľnila menovú politiku a prestala brániť posilneniu českej meny pod 27 korún za euro. Sledovala tým oživenie českej ekonomiky a podporu exportu. Od ukončenia aktívnych opatrení ČNB sa česká koruna pohybovala v bezpečnej zóne výrazne pod bránenou úrovňou. Hodnotenie českej meny umožnilo vyplatiť investorom do zaisteného produktu Across Protected CZK kupón vo výške 8 % k termínu 6. december t.r. Ďalšie pozorovacie obdobie, ktoré je zároveň dátumom splatnosti tohto zaisteného produktu, je začiatok decembra 2018. Ak sa česká koruna udrží pod 27 EUR/CZK, investori sa môžu tešiť na ďalší vyplatený kupón.

Kryptomeny lámu rekord za rekordom

Hitom tohto roka zostávajú kryptomeny. Dve najobchodovanejšie Bitcoin a Ethereum sú súčasťou ponuky Across Opportunities. V novembri zhodnotil Bitcoin Tracker obchodovaný v eurách o 46 %, Ethereum Tracker rástol o viac ako 30 %. Obidve digitálne meny skrývajú výrazný rastový potenciál, ktorému sa v tomto roku približuje máloktoré finančné aktívum.

Afrika zahriala indexové fondy

Z vybraných indexových fondov Across Crème de la Crème bol lídrom zhodnotenia db x-trackers MSCI Africa TOP 50 Index (USD), ktorý rástol za november o 4,77 %, za rok je to dovedna takmer 18 %. Nováčik v našom výbere, indexový fond iShares MSCI Frontier 100, sa uviedol takmer 3,5-percentným zhodnotením. V tomto roku je lídrom indexových fondov Global X Robotics & Artificial Intelligence, ktorý rástol o 59,5 %. Výkonnosťou nad 30 % sa môže pochváliť viacero fondov z Across Crème de la Crème Amundi Emerging Markets (USD) a už spomínaný iShares MSCI Frontier 100 združujúci rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré zatiaľ nepatria medzi veľkých ekonomických hráčov. Podobne ako minulý mesiac zostávajú v defenzíve indexové fondy dlhopisových riešení. Pridali sa k nim aj európske akciové fondy.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème, Across Intelligent Portfolio a Across Protected CZK+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.