Americké dáta z trhu práce signalizujú dobré výsledky pre júnovú nezamestnanosť

Európska komisia bude rokovať o pokute pre Španielsko a Portugalsko.

  • Priemyselná výroba vo Veľkej Británii medziročne rastie.
  • Európske akcie po troch negatívnych dňoch zatvorili v pluse.
  • Týždenný počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti prekonal trhové očakávania.
  • Cena ropy WTI sa dostala pod tlak po zverejnení amerických ropných zásob.
  • Obchodníci vyčkávajú na oficiálne dáta júnovej nezamestnanosti v USA.

Európske akciové trhy postupne prechádzajú stabilizáciou, keď po troch negatívnych dňoch zatvorili v pluse. Dôvodom sú predovšetkým dobré čísla z Veľkej Británie.

Priemyselná výroba vo Veľkej Británii sa v máji medziročne zvýšila o 1,4 %, spracovateľský priemysel rástol až o 1,7 %. Rastu pomohla najmä výroba dopravných prostriedkov, ale aj výroba potravín, gumy a  plastu. Naopak pokles zaznamenala produkcia textilu a elektronických zariadení. Neistota z Brexitu, aj na základe nedávneho prieskumu nákupných manažérov, zatiaľ nie je v britskom priemysle viditeľná.

Naopak, finálne údaje nemeckej priemyselnej výroby za máj negatívne prekvapili, keď na medzimesačnej báze stratili 1,3 % najmä kvôli nižším kapitálovým investíciám. Na prvý pohľad sa môže sa zdať že nemecká ekonomika signalizuje spomalenie, no jedná sa len o korekciu silného rastu zo začiatku roka.

Americký trh práce priniesol včera dobré dáta. Týždenný počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti za minulý týždeň (tzv. jobless claims) prekonal trhové očakávania. Počet nových žiadostí poklesol o 16 tisíc uchádzačov na 254 tisíc, čím sa postupne blíži k historickým minimám dosiahnutým v apríli tohto roka.

Dobré čísla reportoval taktiež ADP Research Institute, podľa ktorého americké firmy vytvorili za jún až 172 tisíc pracovných miest. Trhový konsenzus pritom počítal s číslom len 160 tisíc. Sektor služieb vytvoril celkovo až 208 tisíc nových pracovných miest, naopak zamestnanosť klesala v spracovateľskom priemysle a stavebníctve celkovo o 36 tisíc pracovných miest.

Spomínané dobré čísla z amerického trhu práce sú dobrým indikátorom pre dnešný pozitívny výsledok celkovej zamestnanosti v USA za jún, ktoré budú reportované BLS (Štatistický úrad pre trh práce) o 14:30. Tie májové skončili výraze pod očakávaniami a obchodníci sú zvedaví ako sa darilo trhu práce v júni. V prípade zlých výsledkov sa termín zvyšovania sadzieb v USA môže ešte vzdialiť.

Americké akcie otvorili po zverejnení dát z trhu práce v zelenom, napokon skončili  v miernej strate pod tlakom telekomunikácii a ropného sektora. Ropa sa dostala pod tlak po včerajšom zverejnení amerických ropných zásob ktoré síce klesli, ale pomalším tempom než sa čakalo. Cena WTI si tak odpísala takmer 5 %.

Európska komisia bude 12. júla rozhodovať o možnej pokute pre Španielsko a Portugalsko kvôli nadmernému deficitu. Krajinám sa stále nedarí skonsolidovať verejné financie a schodok štátneho rozpočtu stlačiť pod 3 % HDP. Pokuta sa pritom môže vyšplhať až na 0,2 % HDP.

Makroekonomický kalendár dnes prináša ďalšie ekonomické fundamenty s malým alebo stredným dopadom na trhy ako nemecká a  britská obchodná bilancia, francúzska priemyselná produkcia, či kanadské dáta z pracovného trhu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie