August bude kritický z pohľadu ekonomických dát a krokov FEDU

Augustové dianie na trhoch bude podľa našich očakávaní viac zohľadňovať reálne fundamenty a čoraz aktuálnejšiu hrozbu zvyšovania úrokových sadzieb v USA.

Prebiehajúca výsledková sezóna sa nám chýli ku svojmu koncu a je čas rekapitulovať. Zatiaľ čo očakávania analytikov boli prekonané na úrovni tržieb i ziskov (koniec koncov ako vždy, keďže mesiac dozadu svoje odhady masovo znižovali), pri medziročnom porovnaní už reálne čísla také ružové nie sú. Výrazný prepad ziskov je badateľný najmä pri spoločnostiach zaoberajúcich sa ťažbou a spracovaním komodít, ktorých ceny sa masívne prepadajú.

Aj z tohto dôvodu bude nutné sledovať v auguste zverejňovanie čísiel júlového vývoja priemyselnej produkcie v Číne, ktorá je najväčším svetovým konzumentom komodít a rovnako indikátory PMI, ktoré veľa napovedia o budúcom vývoji. Pre komoditné trhy budú tiež určujúce čísla z amerického trhu s ropou, na
ktorom už tretí týždeň za sebou rastie počet aktívnych vrtov, a to aj pri dnešných rekordne nízkych cenách ropy a zásoby tak zostávajú naďalej na nezvykle vysokých úrovniach.

Na akciové trhy v Európe bude v auguste vplývať celá plejáda zverejňovaných makrodát, či už pôjde o vývoj inflácie, maloobchodu, indexy PMI alebo o to najdôležitejšie – vývoj HDP v jednotlivých krajinách a sumárne v eurozóne za druhý kvartál.

Na druhej strane Atlantiku určite neuniknú pozornosti investorov dáta z trhu práce, ktoré môžu potenciálne zvýšiť riziko blížiaceho sa zvyšovania úrokových sadzieb. Okrem toho môžu o stave americkej ekonomiky veľa naznačiť dáta z realitného trhu, priemyslu či maloobchodu. Významná pozornosť sa bude tiež upierať na revíziu vývoja HDP za druhý kvartál a najmä na oblasť osobnej spotreby. Práve tieto čísla spolu so septembrovými číslami vývoja amerického trhu práce budú na najbližšom zasadnutí FEDu rozhodujúce a môžu spôsobiť skoršie uťahovanie menovej politiky

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.