Bajkerský raj ožije v Salamandre už v júni

Salamandra Resort – s perfektným zázemím na aktívny športový pobyt – štartuje prvý júnový víkend veľkú cyklistickú sezónu. Štiavnické vrchy síce svojou scenériou a krásnymi výhľadmi lákajú predovšetkým peších turistov, v poslednom období sa však stali výzvou aj pre početných vyznávačov horskej cyklistiky. Odvážnejší terénni cyklisti majú možnosť otestovať si svoje schopnosti na unikátnej cyklotrase typu Flow Trail, ktorá je zatiaľ jediná na Slovensku. Za jej realizáciou stojí partnerstvo občianskeho združenia Bajkom k tajchom a strediska Salamandra Resort. Štartový úsek Flow Trialu začína na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky. V letnej premávke je tiež od 4. júna, takže cesta do kopca sa dá uľahčiť už aj s bicyklom. Koncom mája ukončili v areáli hotela Salamandra výstavbu tzv. Pump Tracku s asfaltovým povrchom pre malých i veľkých cyklistických nadšencov. Ide o tréningovú trať, umelo vytvorený okruh, vybudovaný z vĺn a klopených zákrut. Slúži na zdokonaľovanie ovládania bicykla pre všetky vekové kategórie.

Hotel Salamandra a Salamandra Resort blízko Banskej Štiavnice, spolu so Sliezskym domom vo Vysokých Tatrách, patria medzi najvýznamnejšie investície Across Private Investments v cestovnom ruchu a hotelierstve na Slovensku. Aktivity zastrešuje spoločnosť Prime Tourist Resorts (PTR). Across vstúpil do tohto sektora v roku 2008 s cieľom vytvoriť konsolidovanú sieť hotelových zariadení dostatočnej veľkosti na efektívne spravovanie. Postupné investovanie otvorilo možnosti na zhodnotenie peňazí aj klientom Acrossu. Ročný výnos na dlhopisoch PTR dosahuje 6,25 % p.a.

Stredisko Salamandra Resort má ambíciu poskytovať služby najvyššej kvality počas celého roka, čím priťahuje neustále viac klientov. V roku 2015 dosiahlo tržby v objeme takmer 1,8 mil. EUR, čo je vyše 40-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Okrem spomínaných cyklotrás a hrebeňových túr sa v areáli Salamandra Resort nachádza Hodrušský tajch, vhodný počas leta aj na kúpanie. Vďaka detskému areálu, ako aj dvom novým multifunkčným ihriskám, ktoré pribudli v rezorte v roku 2015, sa možnosti trávenia voľného času významne rozšírili. Poloha a kvalita služieb hotela sú dôvodmi, prečo významne rastie záujem o hotelové, športové a relaxačné služby aj zo strany firemných klientov. V priestoroch rekreačného komplexu organizujú konferencie, teambuildingové a rôzne spoločenské eventy.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.