Otec hodnotového investovania – Benjamin Graham

INVESTORSKÉ IKONY – 2. časť

Zakladateľa hodnotového investovania Benjamina Grahama preslávilo najmä dlhoročné tútorstvo ďalšej investorskej ikony – Warrena Buffetta. Trochu nespravodlivo však zostávajú v pozadí jeho investorské aktivity, inovatívny spôsob analýzy a investovania. Aktuálne sú dodnes jeho „biblie“ investorov. Knihy Inteligentný investor a Analýza cenných papierov sú povinným čítaním pre každého, kto to s investovaním na finančných trhoch myslí vážne.

Z poslíčka partner spoločnosti

Aj keď sa  Benjamin Graham narodil do chudobných pomerov v roku 1894, vynikal v štúdiu a aj v práci. Hoci sa narodil v Londýne, jeho osud je spojený najmä s USA. Po štúdiu na Kolumbijskej univerzite okamžite nastúpil do zabehnutej firmy Newburger, Henderson & Loeb na Wall Street. Z pozície poslíčka sa postupne vypracoval až na partnera spoločnosti.

So spoločníkom Jeromom Newmanom založili Graham-Newman Corporation, avšak začiatok ich investičných aktivít poznamenal krach akciového trhu v roku 1929. Pokles klientskych aktív o vyše 80 % sa stal pre Grahama mementom a zároveň ho primäl k vytvoreniu prelomového diela Analýzy cenných papierov (1934). V jeho prípade však nezostalo len pri spisovateľských aktivitách. Svoju pečať zanechal aj v americkom Zákone o cenných papieroch z roku 1933, nazývanom aj „Zákon o pravde v cenných papieroch“. Právna úprava uložila emitentom cenných papierov povinnosť uverejňovať finančné výkazy overené nezávislými odborníkmi, čo prialo filozofii Otca hodnotového investovania – Benjamina Grahama.

Bezpečné investovanie

Svojou investorskou filozofiou dlhodobo porážal akciové indexy o viac ako 2,5 % ročne, a to pri minimálnych rizikách. B. Graham dosahoval výkonnosť dvomi metódami – mapovaním psychológie trhu a disciplinovaným dodržiavaním investičných pravidiel. Tieto postupy zosumarizoval v druhej knihe pod názvom Inteligentný investor.

K trhu, ako tvrdil, treba pristupovať ako k obchodnému partnerovi, ktorý denne ponúka predaj alebo kúpu akcií. Niekedy sú ich ceny primerané, inokedy príliš nízke, či vysoké. Investor sa každý deň môže rozhodnúť, či vstúpi alebo nevstúpi na trh. Vstúpiť by však mal len vtedy, keď cena jeho investičného záujmu je dostatočne nízka oproti jeho hodnote. Dostatočný rozdiel medzi cenou a hodnotou vytvára základ na „bezpečnostný vankúš“, ktorý tvorí podstatu jeho investovania.

Čakanie na príležitosť

Graham priniesol nový pohľad na určenie hodnoty firmy. Používal fundamentálnu analýzu spoločnosti, pričom hľadal firmy s nízkym dlhom, nadpriemernou ziskovou maržou a spoľahlivým tokom hotovosti. Ak bol vo svojom prieskume úspešný, trpezlivo čakal na svoju príležitosť kúpiť lacno a následne draho predať. Trh mu – vďaka nesprávnemu oceneniu akcií – často ponúkal dostatok možností na dosiahnutie požadovanej ceny s dostatočným „bezpečnostným vankúšom“.

„Dekan z Wall Street“, ako Grahama prezývali, často tvrdil, že dosiahnuť uspokojivý investičný výsledok je oveľa ľahšie, ako si ľudia predstavujú. Avšak prepracovať sa k vynikajúcemu výsledku je oveľa ťažšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. Jeho nasledovníci, investorské ikony, Warren Buffett, Irving Kahn, Walter Schloss, či Bill Ruane, už mohli Grahamove poznatky zhodnotiť a aj vďaka nim dosiahnuť závratné investorské úspechy.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.