Bič plieskal na konci

Mnohí investori sa domnievali, že svoj kalich horkosti dopili v októbri a od novembra svitne na lepšie časy. Posledný mesiac roka však prišla záverečná rana. Trhy netrpezlivo čakali na záchytný bod, ktorý neprichádzal a ku koncu roka sa zmenil na masívny výpredaj. Okrem tradičných prekáračiek medzi USA a Čínou sa k nepriaznivým faktorom pridal aj FED. Jeho šéf Jerome Powell sa podľa trhu nedostatočne vymedzil voči obavám z rýchlo rastúcich úrokových sadzieb. USA už majú najlepšie ekonomické časy za sebou a drahšie peniaze zvyšujú obavy zo spomalenia, či dokonca zastavenia rastu.

Európske trhy, ktoré, na rozdiel od amerických, majú vrchol ekonomického cyklu pred sebou, ovplyvnili v decembri viac politické než ekonomické problémy. Protesty žltých viest vo Francúzsku, konfrontácia novej talianskej vlády s Bruselom a neschopnosť premiérky Theresy Mayovej presadiť v parlamente dohodu o Brexite boli spúšťačom pre nepriaznivé predikcie ekonomického prostredia. Navyše, ECB skončila s nákupom dlhopisov bez viditeľného úspechu vo forme ekonomického oživenia či rastu inflácie.

Dlhopisy poskytli útočisko pred poklesom

Zneistenie investorov sa prejavilo na vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhoch, padali veľké i menšie spoločnosti. Olej do ohňa pridali rozporuplné vyhlásenia ohľadom rokovaní medzi USA a Čínou. Začiatkom decembra zareagovali trhy pozitívne na 90-dňové odloženie cla vo výške 25 %. Na druhej strane prišli negatívne makro dáta z Číny, ktoré mohli znamenať výrazné spomalenie rastu. Na ázijskú veľmoc doplácajú aj mnohí výrobcovia kvôli korigovaniu optimistických predpovedí čínskeho dopytu. Sú to najmä technologickí giganti, ktorí v tejto súvislosti znižovali odhadované tržby.

Dlhopisové riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+ pôsobilo v decembri ako protiváha padajúcim akciám. Najvýznamnejšie sa na tomto trende podieľali globálne dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov. Napomohli vyhlásenia FED-u a ECB, ktoré síce opustili kvantitatívne uvoľňovanie, no ich vyhlásenia príliš nevybočili z očakávaní trhu. V priebehu decembra posilnilo dlhopisové portfólio o 0,3 %, čo v celoročnom zúčtovaní prinieslo negatívne zhodnotenie 3,7 %.

Vyspelé akciové trhy nepriniesli v Across Intelligent Portfolio 100+ pokoj a istotu. Naopak, v decembri brzdili pády rozvíjajúce sa trhy, hoci sa tiež mesačne prepadli, a to o viac než 4 %. Po solídnom novembri, kedy akciové portfólio rástlo o 1,4 %, v decembri pokleslo o 6,8 %. Celkový pokles za rok 2018 bol 11,8 %.

Hedžové fondy sa stali najvolatilnejšou zložkou portfólia. Kým v novembri priniesli dvojciferné zhodnotenie, december  zrazil ich výkonnosť o takmer 20 %. V poklese pokračovali poistné stratégie, ktoré doplatili na rekordné požiare v Kalifornii a povinnosť navyšovať dodatočné rezervy na krytie škôd vzniknutých v roku 2017. Alternatívne investície nepodržali ani realitné a privátne projekty. Across Intelligent Alternative Portfolio+ oslabilo o 13,1 %, za celý rok pokleslo o 17,2 %.

Dlhopisy v strednej Európe uzatvorili v pluse

Dlhopisový trh, na rozdiel od akciového, ukončil obchodovanie v pozitívnych číslach. Kreditný trh v decembri nepredstavoval významnejší problém, viac sa sústredil na otvorené otázky o stave obchodných vojen. Vlastníci dlhopisov sledovali postoj centrálnych bánk k úrokovým sadzbám. Kým FED držal líniu sprísňovania menovej politiky, ECB zaujal holubičí postoj. Hoci Mario Draghi pripúšťa zvyšovanie sadzieb, naďalej ho odďaľuje. Najreálnejším termínom zvýšenia ostáva koniec roka 2019. ECB sa nedarí naštartovať infláciu (zatiaľ výrazne pod 2 %), hospodársky rast nevykazuje príliš pozitívne hodnoty.

Portfólio Across Bond+ ku koncu roka ukázalo výrazný potenciál, keď priemerný výnos do splatnosti prekročil úroveň 7,9 % pri durácii pod 3. V súčasnosti praje trh s dlhopismi kupujúcim, pričom výraznú úlohu zohráva zodpovedná selekcia titulov. So zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami rastú aj úrokové náklady spoločností. Predĺžené spoločnosti budú mať v budúcnosti výrazne sťaženú situáciu.

Veštec z Omahy opäť v pluse

Hoci Berkshire Hathaway nebol imúnny voči decembrovému poklesu, ako jeden z mála priniesol akcionárom rast o 3 % ročne. Pozitívne sa vyvíjal aj realitný fond HB Reavis, ktorý do októbra, vrátane vyplatenej dividendy, posilnil o 5 %. Ostatné investičné príležitosti sa prepadli do záporných čísel, pričom negatívny prím hrali kryptomeny. Ich pokles dosahoval až 80 % ročne.

Z fondov Across Crème de la Crème sa v decembri darilo tradičnému útočisku v ťažkých časoch – zlatu. Indexový fond UBS ETF Gold hedged EUR zhodnotil o viac ako 4 % mesačne. Na opačnom konci sa ocitla umelá inteligencia a robotika, ktorá klesala o 13,8 %. Z ročného pohľadu sa do kladných čísel dostal indexový fond SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond (EUR) so zhodnotením 3,48 %. Rok 2018 sa ocitol na čiernom zozname investorov. Hoci prestali fungovať tradičné útočiská, poklesy môžu byť odrazovým mostíkom na zhodnotenie lacných trhových príležitostí.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.