Bublina s názvom HANERGY THIN FILM POWER GROUP

Investičný svet minulý týždeň zaujali správy o prudkom prepade akcií spoločnosti Hanergy Thin Film Power Group obchodovanej v Hong Kongu. Firma sa zaoberá výrobou lacných tenkých solárnych panelov, ktorých používanie je zriedkavejšie ako klasických panelov postavených na báze kremíka (asi len 10 % trhu). V tomto roku patrili akcie spoločnosti k najúspešnejším titulom na hongkonskej burze so zhodnotením až 162 % od začiatku roka. Za ostatných 12 mesiacov jej akcie svoju hodnotu znásobili viac ako šesťkrát. Tento titul jej však patril len do stredy 20. mája.

Práve v tento deň stratila akcia za doposiaľ jednoznačne nevysvetlených okolností v priebehu 25 minút takmer polovicu svojej hodnoty. V utorok uzatvárala burzový deň na hodnote 7,37 hongkonských dolárov (HKD), aby bolo v stredu obchodovanie s jej akciami predčasne ukončené na cene 3,91 HKD, čo predstavuje stratu takmer 47 % a vymazanie takmer všetkých ziskov roka 2015. Hodnota spoločnosti pred pádom bola päťkrát väčšia ako najväčšieho amerického konkurenta First Solar a dokonca väčšia ako Tesly alebo Twitteru. Raketový rast akcií v tomto roku spravil z jej zakladateľa Li Hejuna podľa odhadov najbohatšieho Číňana. Prepadom akcií Hanergy Thin Film jeho bohatstvo pokleslo až o 14 mld. amerických dolárov.

Obchodovanie s akciami Hanergy Thin Film je doposiaľ pozastavené a investori naďalej očakávajú vysvetlenie. Výpredaj v Hong Kongu spustila neúčasť zakladateľa a prezidenta predstavenstva Li Hejuna na valnom zhromaždení so zdôvodnením účasti na výstave solárnej energie. V priebehu konania zhromaždenia ho údajne narýchlo opustil aj viceprezident spoločnosti po krátkom telefonáte. Vtedy sa investori začali húfne zbavovať akcií Hanergy.

Konkrétnym dôvodom však majú byť operácie s akciami Hanergy Thin Film Power Group materskou súkromnou spoločnosťou Hanergy Holding Group. Tá údajne používala závratne rastúce akcie svojej dcérskej spoločnosti na získavanie úverov. Financial Times uvádza, že od začiatku minulého roka boli akcie Hanergy Thin Film použité ako kolaterál minimálne päťkrát pri získaní úverov materskou spoločnosťou. Rovnako vysvitlo, že továrne Hanergy Thin Film v Číne podľa blogov viacerých investorov, ktorí lokality navštívili, nepôsobia tak, že sú v prevádzke. Spoločnosť dosahovala väčšinu príjmov predajom článkov materskej spoločnosti.

V uplynulých dňoch sa objavili nepotvrdené špekulácie z prostredia samotného konzorcia, že materská firma Hanergy Holding Group neuhradila splatné úvery, v čoho dôsledku mohlo dôjsť k zbavovaniu sa akcií veriteľom, ktoré nadobudol ako zábezpeku pôžičky. Materská firma bola dokonca schopná získať údajne ďalší úver vo výške 200 mil. USD od správcu aktív China Huarong Asset Management, ktorému ako kolaterál poskytla takmer 800 mil. akcií Hanergy Thin Film v hodnote 5,8 mld. HKD (asi 750 mil. USD) dva dni pred prepadom akcií.

Čína nás ešte stále dokáže prekvapiť. Je zarážajúce, že aj v dnešnej pretechnizovanej a preregulovanej dobe dokážu trhy vystavať „hrady z piesku“ až do hodnoty 40 mld. USD. A to aj bez poznania skutočného pozadia spoločnosti a toho, či má firma nejakých zamestnancov, či niečo vôbec vyrába alebo dokonca predáva…

Nie je teda všetko zlato, čo sa blyští. O svojich investíciách sa radšej poraďte so špecialistami na investície.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.