Buffett: Budeme nakupovať, ale nie za vysoké ceny

Americký investor a miliardár, prezývaný tiež veštec z Omahy, tvrdí, že nebude míňať peniaze na predražené akvizície. Hlad po nových investíciach však má.

Každý rok na konci februára investori z celého sveta sledujú, čo napíše a poradí svojim akcionárom v liste 87 ročný skúsený a úspešný investor Warren Buffett, ktorý stále čiastočne riadi svoju investičnú spoločnosť Berkshire Hathaway. Veštec z Omahy, ako Buffetta nazývajú média, je investorom, ktorý má rád podrobné analýzy podnikov, ktoré kupuje. Zvyčajne nekupuje niečo, čomu nerozumie.

Striedmosť v nakupovaní

V úvode listu Buffett vysvetľuje, prečo jeho investičná spoločnosť bola veľmi striedma, čo sa týka akvizícií v minulom roku. Berkshire Hathaway má na účtoch až 116 mld. USD, ktoré môže minúť na nákupy nových firiem. Neurobila tak, pretože miliardár si myslí, že ceny firiem sú príliš vysoké. „Rozumná cena bola prekážkou nášho nakupovania v minulom roku pri všetkých príležitostiach, ktoré sme preverovali,“ píše Buffett. Berkshire Hathaway v roku 2017 investovala väčšie peniaze len do jednej firmy – kúpila 38,6-percentný podiel v americkej dopravnej spoločnosti Pilot Flying. Buffett strikte odmieta nákupnú horúčku firiem len preto, že to robia všetci ostatní. „Naša averzia k nakupovaniu na dlh nám síce skresala zisky, ale spíme dobre. Myslím si, že je šialené riskovať to, čo máte, len aby ste získali to, čo nepotrebujete,“ píše v liste investorom.

Zadlžovanie je teraz príliš riskantné

Napriek tomu, že peniaze boli v minulom roku veľmi lacné, skúsený investor varuje pred nákupmi na dlh. Ponúka investičnú radu: „Nikdy si nepožičiavajte peniaze na nákup akcií“. Argumentuje tým, že hlboké prepady cien akcií na trhu sa budú opakovať, a ak sa to stane, bude to príležitosť pre tých, ktorí dlhy nemajú. „Ak máte iba malé dlhy a vaše pozície nie sú priamo ohrozené prepadom trhu, budú vás vyrušovať titulky v médiách a komentároch. Nerozhodný investor robí chyby,“ tvrdí Buffett.

Indexový fond zarábal

Investor tiež spomína, že pred 10 rokmi investoval do nemanažovaného (pasívneho) S&P 500 indexového fondu a v stávke tvrdil, že zarobí viac ako fondy fondov, ktoré sú spravované aktívne odborníkmi. Manažéri fondov mali výhodu, že počas 10 rokov menili pozície aj hedžové fondy. Manažéri zarábali, aj keď sa fondom nedarilo, najmä na poplatkoch. Investori však prerábali. Za 10 rokov fondy fondov zarobili ročne len od 0,3 do 6,5 %. Indexový S&P fond však priemerne ročne zarobil 8,5 %. Buffett z tohto príkladu vyvodzuje investičné ponaučenie: „Trhy sa zvyčajne správajú racionálne, hoci niekedy robia šialené veci. Investor vtedy nesmie podľahnúť masovému strachu či entuziazmu, mal by sa sústrediť na fundamenty,“ vysvetľuje Buffett.

Nové akvizície na obzore

Napriek opatrnosti, známy americký finančník nevylučuje, že začne firmy nakupovať v tomto roku. Samozrejme za rozumnú cenu. Už začiatkom roka presiaklo do médií, že Berkshire Hathaway zvýšila investície do izraelskej farmaceutickej firmy Teva Pharmaceutical. Už tam vlastní 18,9 milióna akcií v hodnote približne 360 mil. USD. Teva je najväčší svetový výrobca generických liekov. Veštec z Omahy tiež spája sily s Jeffom Bezosom, šéfom Amazonu a Jamie Dimonom, šéfom banky J. P. Morgan na poli zdravotnej starostlivosti, kde vidia veľký potenciál na rast. V liste Buffett uvádza, že jeho firma bude stavať v tomto roku svoj rast na štyroch pilieroch – veľkých akvizíciách, posilňovaní nákupov, ktoré už vlastní, na raste tržieb a marží v jej existujúcich biznisoch, a napokon na investíciách do akcií a dlhopisov. Až 90 % investícií bude realizovaných v USA, aj kvôli daňovým úľavám, ktoré pretlačil prezident Donald Trump. „Americká ekonomika zostáva úrodnou pôdou,“ myslí si Buffett. Firma plánuje zvýšiť zisky najmä z nepoistného biznisu, keďže na poistnom poli sa im až tak nedarí, a to najmä kvôli vrtochom počasia.

Riskantné dlhopisy

Napriek kritike cien akcií na trhu si veštec z Omahy myslí, že investori, ktorí dajú peniaze do akcií, získajú. Investor vyvracia predstavu, že dlhopisy sú menej riskantná investícia. Odporúča akcie napriek negatívnemu vplyvu inflácie. Pripúšťa, že z krátkodobého hľadiska sú akcie rizikovejšie ako dlhopisy. Z dlhodobého hľadiska je však diverzifikované portfólio amerických akcií menej rizikové ako dlhopisy. „Je veľká chyba pre dlhodobých investorov, akými sú penzijné fondy, merať riziko svojich investícii podľa podielu akcií a dlhopisov v portfóliu. Kvalitné dlhopisy v portfóliu často zvyšujú riziko,“ tvrdí Buffett.

Jozef Ryník

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.