Býčí trh v USA včera oslávil 7 rokov

Akcie ho oslávili síce opatrne, no s miernymi ziskami podporenými silným prírastkom ropy.

  • Akcie s miernymi prírastkami.
  • Sentiment na rope sa v uplynulých dňoch značne zlepšil, včera si pripísala skoro 5% a poskočila na 3-mesačné maximum.
  • Dlhopisový kráľ Jeff Gundlach hovorí, že odraz trhov a korekcia strát končí.
  • Dnes sa netrpezlivo očakáva zasadanie ECB, na ktorom by mal Draghi rozšíriť stimuly.
  • Jeho závery určite ovplyvnia trhy v najbližších týždňoch.

Streda priniesla na trhy opatrnosť pred dnešnou ECB, pokračovanie konsolidácie odrazu trhov z februárových miním, obchodovanie v pomerne úzkom pásme a mierne zisky akcií. Americké indexy včera oslávili presne sedem rokov býčieho trhu (S&P 500). Sentiment na rope zostáva pozitívny, vďaka čomu si pripísala robustný denný prírastok.

Jej zisky nezastavil ani ďalší rast zásob v USA nad očakávaniami. Investori zohľadnili výraznejší pokles zásob benzínu a iných ropných produktov sprevádzaný silným rastom dopytu. Produkcia bola nezmenená a dovoz ropy do USA poklesol. Obchodníkov tešili hlavne indikátory robustného dopytu po rafinérskych produktoch.

Rovnako energetické trhy naďalej drží prekvapivo silný optimizmus, že produkcia bude ďalej klesať vzhľadom na padajúci počet vrtov hľadajúcich ropné ložiská podľa spoločnosti Baker Hughes a očakávania zmrazenia ťažby v krajinách OPECu a Rusku. Podľa vyjadrenia americkej Energetickej informačnej administratívy produkcia v decembri minulého roka poklesla na najnižšiu úroveň od novembra roka 2014. Navyše Čína stále dováža obrovské kvantá ropy a jej chuť po nej by nemala v najbližších rokoch opadnúť.

Sme však názoru, že pokrievku nad cenami by naďalej mali držať rekordné zásoby, ktorých likvidácia bude nejaký čas substituovať znižujúcu sa ponuku. Preto postupne s rastom cien ropy redukujeme pozície v nej.

Zisk ropy približujúci sa piatim percentám podporil akcie energetických spoločností, ktoré boli lídrami indexov. Nasledovali technologické spoločnosti.

Investori do veľkej miery svoju pozornosť už sústredili na dnešné zasadanie ECB, ktoré vyvoláva značnú polemiku. Väčšina trhu očakáva, že menová autorita podporí ekonomiku, no konsenzus chýba v detailoch, čo presne spraví. Samotní centrálni bankári boli s vyjadreniami a signálmi v uplynulých týždňoch podstatne zdržanlivejší v porovnaní s decembrovým zasadaním, kde trhy sklamali a prispeli k spusteniu silných výpredajov rizikových aktív, ktoré sa zastavili až minulý mesiac.

Prienik očakávaní zhruba hovorí o znížení depozitných sadzieb pre komerčné banky o 10 bodov na -0,4%. Tým si ECB rozšíri plejádu cenných papierov, ktoré môže nakupovať, keďže nemôže pracovať s dlhopismi, ktorých výnos je pod depozitnou sadzbou. Rovnako sa predpokladá rozšírenie mesačných objemov nákupov o zhruba 20 mld. eur na 80 mld. a prípadné predĺženie trvania programu kvantitatívneho uvoľňovania. Problémom však začína byť veľkosť dlhopisového trhu v eurozóne.

Objavujú sa preto aj špekulácie o zaradení korporátnych dlhopisov do programu ako napr. bankový dlh. To sa však asi Draghimu nepodarí presadiť u kolegov. Už teraz ECB kupuje súkromný dlh, pokiaľ má vysoký rating, je garantovaný štátom, alebo emitent je čiastočne vlastnený štátom. ECB preto môže znížiť minimálny podiel štátu v spoločnosti, prípadne znížiť požadovanú kvalitu dlhu (rating) a rovnako môže navýšiť podiel na emisii, ktorý môže maximálne vlastniť.

Sme názoru, že zníženie sadzieb a rozšírenie uvoľňovania, či iné menšie detaily by nemali byť problém. Ťažko jednoznačne ohodnotiť mieru očakávaní premietnutých v cenách aktív. Draghi sa tento krát snažil trh príliš nenavnadiť, no tomu sa to podarilo i bez neho. Skôr si teda myslíme, že náročnejšou úlohou je uspokojiť investorov. Nevylučujeme ešte prípadnú krátkodobú rely po zasadaní, no tú budeme ďalej predávať, ako už signalizujeme týždeň. Treba počítať aj s potenciálnym sklamaním, keďže opozícia v ECB z jadrových krajín zostáva silná a hlavne reálne výsledky doterajších opatrení sú mizivé.

Vývoj trhov dnes ráno plne zodpovedá netrpezlivým očakávaniam. Európske indexy sa pohybujú medzi ziskami a stratami. Euro stráca a dlhopisy posilňujú. Ropa sa drží.

Ázijské indexy sú prevažne zelené vďaka práve stávkam na stimuly ECB a prekvapivému zníženiu sadzieb novozélandskou centrálnou bankou. Čínska inflácia poskočila vo februári na 2,3% z januárových 1,8% vplyvom rastúcich cien potravín.

Európa ponúka aj viaceré dáta ako nemecká obchodná bilancia, francúzska priemyselná produkcia, či španielsky maloobchod.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.