Ceny bytov lámu rekordy, záujem o novostavby je stále vysoký

Podľa štatistík NBS vzrástli ceny nehnuteľností na Slovensku medziročne až o 7,6 %. Napriek tomu, že koniec leta naznačoval stabilizovanie cien, štatistiky zo záveru roka dokazujú opak. K najvýraznejším zmenám došlo v Bratislavskom kraji, kde cena za m2 prekonala hranicu 2 000 €. Na rast cien nehnuteľností tlačí najmä výrazný dopyt po bývaní a rekordne nízka ponuka novostavieb.

Medziročný rast až 9 %

Dynamický rast priemernej ceny bývania ovplyvňuje najmä zvyšovanie cien bytov. Podľa NBS sa na medziročnom raste podieľa takmer dvoma tretinami. V 4. štvrťroku 2018 sa priemerná cena bytov za m2 zvýšila o 60 EUR, čo na medziročnej báze predstavuje nárast o 9 %. Najdrahšie sú jednoizbové byty, v ktorých budúci majiteľ zaplatí za m2 viac než 2 000 €. Ceny dvojizbových bytov dosahujú 1 920 €/m2, trojizbové byty stoja 1 658/m2, štvorizbové 1 696 €/m2 a hodnota päťizbových bytov predstavuje 1 836 €/m2.

Domy sú lacnejšie

Pri dynamickom raste cien bytov sa držia v úzadí domy. Kým priemerná cena bytov na Slovensku dosiahla hranicu 1 787 €/m2, priemerná cena domov je výrazne nižšia, a to 1 171 €/m2. Cenové nožnice medzi oboma typmi bývania sa začali markantne roztvárať v roku 2014. Pomer medzi cenami bol dovtedy relatívne rovnaký, len od roku 2005 až do polovice roka 2006 sa kurz obracal v prospech domov. Tento trend je však minulosťou. V súčasnosti je podľa NBS priemerná cena bytov o viac než polovicu vyššia ako priemerná cena domov.

Rekordný nedostatok novostavieb

V Bratislave, podľa odborníkov na reality, pokračoval v závere minulého roka trend „výpredaja“ bytov. Počet novostavieb bol rekordne nízky. Ku koncu roka sa dostal na úroveň rokov 2002-2005, kedy sa trh začal rozvíjať. Rastúci nedostatok bytov spôsobuje neustále zvyšovanie ich priemernej ceny. Jednotková cena voľných novostavieb v hlavnom meste dosiahla ku koncu roka až 2 907 €/m2. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2018 ide o nárast 5,5 %. Medziročne sa cena zvýšila až o 11,5 %. Pokiaľ sa na trhu neobjavia nové projekty s dostatočne širokou ponukou bytov, odborníci očakávajú pokračujúci rast cien. Ten sa bude týkať nielen hlavného mesta, ale aj jeho okrajových častí. Výšku cenového rastu odborníci odhadujú na 10 % medziročne.

Kupovať alebo predávať?

V roku 2019 ostávajú misky váh vyrovnané na oboch stranách. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska tvrdí, že tento rok bude priaznivý pre predávajúcich i kupujúcich. Ceny, predovšetkým starších nehnuteľností, sú veľmi vysoké, čo otvára priestor na výhodný predaj. Naopak, v prípade kúpy sú na Slovensku historicky najnižšie úrokové sadzby na hypotéku a ponuka nehnuteľností je, i napriek aktuálnemu poklesu, stále zaujímavá. Odborníci odporúčajú zamerať sa najmä na kúpu novostavieb.

 Slováci chcú vlastniť

Snaha Slovákov vlastniť nehnuteľnosť je oveľa väčšia než v iných krajinách. Odborníci sa zhodujú, že počiatok tohto trendu siaha do roku 1989, kedy došlo k rozpredaju štátneho bytového fondu. Väčšina Slovákov sa z nájomníkov stala vlastníkmi. Takáto situácia sa neudiala nikde v západnej Európe a v Slovákoch posilnila potrebu vlastniť. Dopyt po vlastnom bývaní sa stal základným faktorom, ktorý vytláča nahor ceny nehnuteľností. V závere minulého roka rástli na celom Slovensku, s výnimkou Košického kraja. Najmarkantnejší medziročný nárast zaznamenal Nitriansky kraj, kde sa cena nehnuteľností, vzhľadom na príchod automobilky Jaguar Land Rover, zvýšila o viac než 23 %. Výrazný nárast zaznamenal aj Trnavský (16,4 %), Prešovský (14,8 %) a Žilinský kraj (14,1 %).

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.