Ceny bytov nebezpečne rastú

V uplynulom roku vzrástli ceny bytov na Slovensku o viac než 10 %. Za posledné tri roky sa priemerná cena bytov zvýšila o 20 %, kým priemerná nominálna mzda len o 10 % pri zápornej inflácii -1 %. Ak bude tento vývoj pokračovať, realitná bublina je tu čo nevidieť. A na to, aby praskla, bude stačiť už len málo. Čierny Peter potom zostane v rukách investorov, ktorí investujú na základe takýchto „pekných” grafov…

Najväčší nárast ceny zaznamenali vlani 1-izbové byty, ktorých cena sa zvýšila v priemere o 13,7 %. Ceny 4-izbových bytov sa na konci roka 2016 dostali na cenovú úroveň realitnej bubliny v roku 2008 a ceny 5-izbových bytov ju dokonca prekonali.

V Bratislave je voľných 5-tisíc bytov

Ak sa pozrieme na Bratislavu, tak tu je vývoj ešte dynamickejší. Ceny novostavieb prekonali v Bratislave ku koncu minulého roka hranicu 2 500 EUR/m2 s DPH, čo predstavuje viac ako 20-percentný rast ceny za posledné dva roky. Ceny starších bytov sa dostali len približne 17 % pod cenu novostavieb, čo je vzhľadom na panelákový charakter väčšiny starších bytov nebezpečne malý rozdiel.

V Bratislave je aktuálne voľných takmer 5-tisíc bytov v novostavbách, za rok sa ich počet zvýšil o 1,5-tisíca. Toto číslo predstavuje viac než ročnú zásobu bytov, keďže v hlavnom meste sa ročne predáva približne 4-tisíc novopostavených bytov (v roku 2016 to bolo približne 4,5-tisíca bytov). Sprísňovanie hypotekárnej úverovej politiky bánk, ako aj zvyšovanie hypotekárnych úrokových sadzieb môže oslabiť dopyt po bytoch tak, že sa nedá vylúčiť podobný vývoj cien bytov ako v rokoch 2008 až 2009. Ceny bytov na Slovensku sa vtedy za 1,5 roka prepadli o 15 %.

Ľahšie predáte časť akcií, ako „kúsok” bytu

S investovaním do nehnuteľností sa spája niekoľko mýtov, téme sme sa venovali v tomto článku (http://www.across.sk/home_page/mohlo-by-vas-zaujimat-home_page/4-myty-o-investovani-do-nehnutelnosti/). Za posledných 13 rokov dokázali ceny bytov na Slovensku prekonať infláciu len o 2,5 % a podobné čísla potvrdzujú aj dlhodobé štatistiky z vyspelých trhov. Za rovnaké obdobie dokázali napríklad americké akcie, a to aj napriek finančnej kríze 2008 – 2009, zhodnotiť peniaze investorov viac než dvojnásobne.

S investíciou do nehnuteľností je spojené riziko, ktoré je porovnateľné s mierou rizika dlhodobých dlhopisov (30 rokov a viac). Tomuto riziku zodpovedá výnos, ktorý výrazne zaostáva za investíciami do akcií. Keďže na Slovensku vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, deväť z desiatich Slovákov, likvidnosť tejto investície je pomerne slabá. Čo sa naopak nedá povedať o finančnom portfóliu, ktoré je – v porovnaní s investíciou do nehnuteľností – navyše „deliteľné (časť nehnuteľnosti, napríklad izba sa nedá predať len tak). Keď sa pozrieme na podiel investícií do nehnuteľností u dolárových milionárov, dosahujú približne 20 %. Ak je podiel nehnuteľností v portfóliu investora vyšší, treba začať uvažovať o predaji. Správny čas na predaj bytov na Slovensku prichádza …

Maroš Ďurik
CEO, Across Private Investments

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.