Ceny bývania porastú, realitné fondy sú dobrou príležitosťou

Ceny bývania rástli najrýchlejšie od roku 2008. Analytici NBS sa však zhodujú, že ceny nedosiahli rizikové úrovne z pohľadu ekonomickej a finančnej stability, iba sa preklopili z pásma rovnováhy do mierneho vzostupu.

Najvyššia priemerná cena bývania je naďalej v Bratislavskom kraji. Napriek tomu, že v uplynulom štvrťroku mierne poklesla. Medziročne vzrástla cena nehnuteľností najvýraznejšie v Trenčianskom kraji, a to o takmer 19 %. Naopak, v Košickom regióne nastal medziročný pokles o 1 %. Byty zdraželi najvýraznejšie v Prešove, na medziročnej báze ide o rast viac než 20 %. Prešovský kraj je na tom totiž naďalej najhoršie z pohľadu dostupnosti bývania v bytoch. Priemerná cena domov stúpla najmä v Žilinskom kraji.

Sprísnené úverové podmienky

I napriek rekordnému medziročnému rastu sa priemerná cena bývania v štvrťročnom porovnaní mierne znížila. Podľa analytikov NBS bol slabší koniec roku 2019 miernou korekciou predchádzajúceho dynamického rastu. „Klesajúca ponuka bytov v kombinácii s nízkymi úrokovými mierami vytvára predpoklady na ďalší rast cien nehnuteľností na bývanie. Dopyt po vlastnom bývaní je naďalej silný, zatiaľ čo ponuka dostupného bývania nedokáže v krátkodobom horizonte adekvátne reagovať,“ vysvetľuje Roman Vrbovský, analytik NBS. Za pozitívum považuje v tejto súvislosti rozhodnutie NBS o sprísnení úverových podmienok (nadobudli účinnosť od tohto roka). Tvrdí, že v dlhodobom horizonte bude rozhodujúca najmä podpora nájomného bývania.

Slováci chcú bývať vo svojom

Až 9 z 10 Slovákov žije vo vlastnej nehnuteľnosti. Tento trend sa rokmi nemení a pravidelne nás radí na špičku štátov s najvyšším podielom vlastných nehnuteľností. „Vo svojom“ tak podľa Eurostatu žije až 90 % Slovákov. Podobne to je v balkánskych krajinách, v Rumunsku či Bulharsku. Naopak, v západných krajinách disponuje vlastnou nehnuteľnosťou len tretina obyvateľstva. Z analýzy ďalej vyplýva, že až 70 % vlastnených nehnuteľností na Slovensku nie je zaťažených hypotékou. A to i napriek rekordnej zadlženosti Slovákov. Tento trend má na svedomí najmä život vo viacgeneračných nehnuteľnostiach. Ľudia síce žijú „vo svojom“, no často na úkor pohodlia či vlastného súkromia. Podľa Eurostatu využíva takýto spôsob bývania až 40 % Slovákov.

Realitný trh v roku 2020

Podľa portálu nehnuteľnosti.sk môže slovenský trh s realitami očakávať nasledovný vývoj:

  1. Ceny bytov a domov budú naďalej rásť .
  2. Pre nedostatok novostavieb zdražia staršie byty.
  3. Prasknutiu realitnej bubliny sa vyhneme.
  4. Objem hypotekárnych úverov začne klesať.
  5. Ceny prenájmov v hlavnom meste porastú.
  6. Dopyt po bývaní v satelitoch hlavného mesta zosilnie. Vysoké ceny nehnuteľností v Bratislave prinútia kupujúcich zamerať sa na okolité menšie mestá.
Atraktívna príležitosť na trhu s nehnuteľnosťami

S rastúcimi cenami bývania sa zvyšuje záujem investorov o nehnuteľnosti. Tie patria medzi historicky najvýznamnejších držiteľov hodnoty. V súčasnosti sú realitné fondy pre investorov jedným z najobľúbenejším foriem investovania.

Atraktívnu príležitosť na trhu s nehnuteľnosťami ponúka napríklad realitný fond spoločnosti WOOD & Company. Investuje do kvalitných komerčných nehnuteľností v strednej Európe, najmä v Prahe a Bratislave, ktoré sú veľkosťou a rozsahom mimo dosahu individuálnych investorov. Cieľom fondu je dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov s nadštandardným výnosom.

Pre viac informácií kontaktujte svojho investičného konzultanta.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.