Ceny nehnuteľností aj dlhy Slovákov naďalej rastú

Podľa reportu Národnej banky Slovenska vzrástli ceny nehnuteľností (bytov a domov) v druhom štvrťroku tohto roka o 2,5 % a medziročne o 4,5 %. Keď sa pozrieme len na ceny bytov osobitne, tie sa medziročne zvýšili dokonca až o 8,2 %, pričom v porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka vzrástli o 2,3 %.

Ceny nehnuteľností ťahajú byty

Za ostatných päť rokov vzrástli ceny bytov na Slovensku o tretinu, pričom najviac sa zvýšila cena malých bytov (1-izbové byty zdraželi o 36,7 %) a najmenej veľkých (5-izbové byty sú drahšie o 15,8 %). V porovnaní s krízovým obdobím spred desiatich rokov sú ceny bytov na historických maximách (+ 6,2 %). Najmenej sa za toto obdobie zvýšili ceny jednoizbových bytov (4,5 %) a najviac štvorizbových (15,9 %).

Bratislavské nehnuteľnosti atakujú 2-tisícovú hranicu

Ceny nehnuteľností v Bratislavskom kraji sa dostali tesne pod dvojtisícovú hranicu, na ktorej boli presne pred desiatimi rokmi na začiatku finančnej krízy. Historické maximá atakujú aj ceny nehnuteľností v Trnave. Priemerná cena tu však dosahuje približne polovičné hodnoty cien v Bratislave (1 040 EUR/m2). Ceny trnavských nehnuteľností sa už začínajú doťahovať na ceny košických (1 079 EUR/m2). Najlacnejšie nehnuteľnosti sa nachádzajú v Nitrianskom (725 EUR/m2) a Trenčianskom kraji (764 EUR/m2).

Slováci – lídri v zadlžovaní

Zdrojom masívneho rastu cien bytov je najmä uvoľnená menová politika ECB (historicky nízke úrokové sadzby) a dobrý vývoj slovenskej ekonomiky (nízka nezamestnanosť a rast príjmov obyvateľstva). Ruka v ruke s rastom cien nehnuteľností však ide zadlžovanie Slovákov. Kým za prvý polrok tohto roka sa ich majetok v bankách a podielových fondoch zvýšil o 1,6 mld. eur, zadlženie vzrástlo o viac ako 2 mld. eur. Čistá hodnota majetku Slovákov v bankách a podielových fondoch tak dosiahla 8,6 mld. eur (na konci roka 2016 to bolo 11,8 mld. eur). Podľa reportu spoločnosti Allianz Global Wealth Report 2017 boli Slováci na konci roka 2016 najchudobnejšou krajinou V4 podľa výšky čistého finančného majetku. Priemerná výška čistého finančného majetku Slováka predstavovala 6 150 eur, kým napríklad Čech disponoval majetkom vo výške 12 630 eur, Maďar 12 220 eur a Poliak 7 070 eur. Slovákov dokonca predbehli Bulhari, Malajzijci a aj Chorváti. Je pravdepodobné, že pri tomto tempe zadlžovania nás čoskoro predbehnú Rumuni, Mexičania a aj Brazílčania…

Riešením je rozumné investovanie

Slováci by sa mali vážne zamyslieť nad svojím finančným správaním. Mať takmer celý majetok v „tehlách“, a to ešte aj na úver, naozaj hraničí s hazardom. Áno, bývať potrebuje každý, no kvôli litru mlieka si netreba kupovať celú kravu. Smejeme sa, v akých „škatuľkách“ bývajú Američania alebo Briti. Pritom čistá hodnota majetku priemerného Američana (177 210 eur) bola v roku 2016 takmer 30-krát vyššia ako na Slovensku a čistá hodnota majetku Brita (84 080 eur), predstavovala 14-násobok. Hodnotu čistého majetku si možno zvýšiť optimalizáciou svojich existujúcich dlhov, resp. starostlivým zvážením, či má ekonomický zmysel zadlžovať sa alebo rozumne investovať prostredníctvom špecialistov na investovanie.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.