Ceny nehnuteľností si proti vírusu vytvorili imunitu. Dokedy budú rásť?

Zdražovanie bývania nezastavila podľa NBS ani celosvetová pandémia. Medziročne sa ceny nehnuteľností zvýšili v treťom štvrťroku o takmer 12 %. Za posledné tri mesiace je bývanie drahšie o 3,5 %. Vývoj na realitnom trhu si udržuje stabilné tempo rastu z predchádzajúcich období. Najvýraznejšie k zdražovaniu prispel tradične Bratislavský kraj. Z analýzy NBS ďalej vyplýva, že na celkovom raste cien nehnuteľností sa vo vyššej miere podieľal rast cien bytov. Tie v prepočte na štvorcový meter zdraželi v rámci celého Slovenska v priemere o 30 € a dostali sa na hodnotu 2 054 €/m2. Najrýchlejšie medzi štvrťrokmi rástla cena 4-izbových a 2-izbových bytov. Priemerná cena domov sa zvýšila o 39 € na 1 335 €/m2.

Východ a stred v zdražovaní vedú

V porovnaní s uplynulým štvrťrokom zdraželi nehnuteľnosti takmer vo všetkých regiónoch. Obrat zaznamenala Banská Bystrica, kde ceny bývania rástli najvyšším tempom. V druhom štvrťroku bola jediným regiónom, v ktorom bývanie nezdraželo. Po prudkom raste, naopak, spomalila dynamika cien v Košickom kraji. Ceny bývania klesli medzi štvrťrokmi v Trnave. Ak sa však na vývoj pozrieme z medziročného hľadiska, bývanie zdraželo vo všetkých krajoch. Najvýraznejšie v Košickom – až o 35 %. Nasleduje Banskobystrický kraj, kde boli ceny nehnuteľností ešte pred rokom nižšie o 25 %.

Koronavírus napáchal v ekonomike mnohé škody, v dôsledku čoho sa očakávalo výrazné zhoršenie vývoja miezd. Skutočnosť však bola lepšia než predpoklady. Dostupnosť bývania preto zostáva prevažne nezmenená. Najmenej dostupné bývanie pozorujú analytici NBS naďalej v Žilinskom a Košickom kraji. Svetlou výnimkou je Trnavský kraj, kde sa situácia s dostupnosťou bytov mierne zlepšila.

Stavia sa menej, ceny budú ďalej rásť

Žijeme v období zvýšenej volatility na finančných trhoch. Ceny nehnuteľností si napriek všetkému doteraz udržujú svižné tempo rastu. Svet sa zmieta v druhej vlne pandémie, s ktorou sú, pochopiteľne, spojené aj obavy o výkon hospodárstva. „Jedným z dôvodov doterajšieho dynamického rastu cien je bezpochyby aj očakávanie, že krízová situácia čoskoro pominie. Je však otázne, či bude tento optimizmus v spoločnosti naďalej pretrvávať a do akej miery sa jeho potenciálna zmena podpíše na aktivite na realitnom trhu,“ vysvetľuje Roman Vrbovský, analytik NBS.

Jednou z hlavných príčin rastu cien nehnuteľností je vývoj ponuky na bývanie. Analytici NBS však upozorňujú, že posledné dáta z odvetvia stavebníctva pôsobia pesimisticky. „Počet dokončených bytov (vrátane bytov v rodinných domoch) bol v 2. štvrťroku 2020 o vyše 6 % nižší, než v rovnakom období v predchádzajúcom roku, počet začatých bytov klesol takmer až o 19 %. Tuzemská produkcia bytových budov klesla v auguste o 21 %, predtým v júli sa znížila o 16,6 %,“ konštatujte Vrbovský. Keďže za rýchlym tempom rastu nehnuteľností bola v poslednom období výrazná prevaha dopytu nad ponukou, zdá sa, že spomalená výstavba cenám bývania neprospeje a naďalej budú rásť.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.