Cestovný ruch ožíva, dopyt po letných pobytoch rastie

Podľa prieskumu Asociácie organizácií cestovného ruchu Slovenska už v apríli t.r. zvažovala viac ako polovica poskytovateľov služieb prepúšťanie zamestnancov alebo časť z nich aj prepustila.

Situácia sa však pomaly dostáva do normálu. Na terasách posedávajú ľudia, v hoteloch počuť hlasy návštevníkov. Začiatkom júna sa s postupným uvoľňovaním opatrení otvorili hotelierom nové možnosti. Izby, v ktorých boli ubytovaní hostia, nemusia nechávať prázdne na 24 hodín. Dostupné budú ihneď po odubytovaní sa klientov. Okrem iného sa ruší povinnosť zabezpečiť sociálne služby na izbe, reštaurácie či bary sú opäť dostupné. Pre návštevníkov sa otvárajú wellness a fitness centrá.

Domáca solidarita

Slovenskému cestovnému ruchu však okrem štátu musia pomôcť aj dovolenkári, keďže na viaceré podniky sa nevzťahoval vládny balík pomoci. Profesor Vladimír Krčméry v rozhovore pre TA3 povedal: „Za najbezpečnejšiu a najférovejšiu považujem dovolenku na Slovensku aj preto, že sme to dlžní našej krajine, lebo mala silný otras v turistickom ruchu.“

„Dôležité je uvedomiť si, že Slovensko zasiahol koronavírus vďaka prijatým opatreniam len minimálne a stráviť dovolenku doma je určite bezpečnejšia možnosť ako stráviť ju v zahraničí. Podporením slovenských destinácií sa môže naša ekonomika spamätať a obyvatelia si budú môcť dopriať v ďalších rokoch bezpečnú dovolenku aj v zahraničí,” povedal pre portál Bystricoviny.sk Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR Región Stredné Slovensko.

Vsádzajú na letné pobyty

Aj hotely Salamandra a Sliezsky dom, ktoré patria do portfólia Acrossu, cítia dopady pandémie. „Hotely sme v polovici marca museli uzavrieť. Situácia bola komplikovaná, keďže hotely negenerovali žiadne tržby, ale prevádzkové náklady bolo nutné hradiť. Výpadok 2-3 mesiacov spôsobil stratu, ktorú bude ťažké dohnať. Oba hotely však majú výhodu vzhľadom k polohe (Tatry, Štiavnické vrchy), preto očakávame, že sa nám podarí naplniť ich počas leta. Nábehová krivka je však zatiaľ postupná a pomalá,“ vysvetľuje Petra Teplanová, marketingová manažérka hotelov Salamandra a Sliezsky dom.

Dodáva, že výpadok v tržbách hotelov spôsobil „boj o klienta“ a rapídne znižovanie cien za ubytovanie. „Neskôr, so zvýšeným záujmom o pobyty sa situácia môže zmeniť. Očakáva sa, že Slováci budú tráviť dovolenku v domácich destináciách, predpokladáme dlhšie pobyty ako v minulosti (6-7 nocí). Každým dňom sa záujem klientov zvyšuje. Leto sa v oboch hoteloch zapĺňa a dopyt je porovnateľný s minulým rokom. Veríme, že s postupným uvoľňovaním hraníc sa zvýši záujem hostí aj z okolitých krajín, najmä  z Čiech, Poľska a Maďarska,” konštatuje P. Teplanová.

Komplexná vybavenosť a unikátna poloha

Hotel Salamandra je súčasťou väčšieho celku, rezortu, ku ktorému patria aj lyžiarsky svah, multifunkčné ihriská, infraštruktúra pre cyklistov, detské ihrisko a Hornohodrušský tajch. Okrem rodín s deťmi je vhodný aj na firemné akcie a obchodné stretnutia. Kapacita hotela je 130 hostí. Horský hotel Sliezsky dom je najvyššie položený hotel s komplexnou vybavenosťou na Slovensku v nadmorskej výške 1670 m n. m. Sídli priamo pod Gerlachom, najvyšším štítom Slovenska. Hotel ponúka komplexné služby a pohodlne ubytuje až 110 hostí.

V oblasti cestovného ruchu a hotelierstva patria hotely Sliezsky dom a rezort Salamandra medzi najvýznamnejšie investície Across Private Investments. Investovaním do dlhopisov sa na ďalšom raste týchto projektov môžu podieľať aj klienti Acrossu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.