Chcete dlhodobo zarábať? Kupujte celý „terč“

Veľa investorov špekuluje nad tým, do akého akciového fondu investovať. Na stránke Slovenskej asociácie správcovských spoločností je až 275 akciových fondov (stav k 31. 12. 2018). Ako si z takého množstva vybrať ten správny?

Krok č. 1 – Vyhnite sa investičným bizarnostiam

Nenechajte sa oklamať fondami, ktoré sľubujú pravidelnú dividendu, ako napríklad „Target Income“. Je to predražený, nevýkonný podielový fond, sľubujúci dividendu (ktorú ale musíte zdaňovať), a ktorá vás oberá o to najcennejšie, čo dlhodobé investovanie ponúka – efekt úrokov z úrokov. Rozdiel v hodnote účtu investora, ktorý dividendu poctivo reinvestuje a toho, ktorý dividendu spotrebuje, môže byť po 30 rokoch až dvojnásobný. Zoberme si iný príklad. Až 30 mil. eur majú Slováci vo fonde zameranom na stredoeurópsky akciový trh. Pritom výkonnosť tohto fondu za uplynulých takmer 12 rokov predstavuje „znehodnotenie“ -6,2 %. Ďalšou bizarnosťou je 12 mil. eur slovenských investorov vo fonde zameranom na Latinskú Ameriku. „Chuťovky“ typu Vietnam Equity, Asian Smaller Companies alebo sektorové prešľapy akými sú voda, farmácia či ekológia, nestoja, bohužiaľ, za reč.

Krok č. 2 – Zvoľte pasívny prístup

Dobrou správou je, že podľa reportu spoločnosti S&P Dow Jones Indices dosiahla priemerná 10-ročná výkonnosť euro denominovaného podielového fondu v Európe, ktorý investuje do globálnych akcií, 8,52 % p.a. (1 425 fondov, „equal-weighted“, výkonnosť k 31. 12. 2018). Zlou správou pre investorov, ktorí sa rozhodli pre tento typ fondu však je, že priemerná výkonnosť globálneho akciového indexu S&P Global 1200 dosiahla za rovnaké obdobie až 12,51 %. Na prvý pohľad síce ide o malý rozdiel, no pri investícii 100-tisíc eur by ste v prvom prípade mali na účte približne 227 tisíc eur, v druhom prípade až 325 tisíc. Kde sa teda stratili 4 % ročne?

  1. Dôvod – Poplatky

Poplatky „spália“ približne 2 % ročne, z toho 1,5 % možno pripísať poplatkom za správu aktívne riadeného podielového fondu. Priemerný vážený poplatok za správu a depozitára akciových fondov v rámci Asociácie správcovských spoločností bol v roku 2018 takmer 1,9 % p.a. Ďalších približne 0,5 % ročne tvoria priebežné poplatky vo fonde, napríklad poplatky za obchodovanie.

  1. Dôvod – Ľudský faktor

Za ďalšie 2 % ročne môže ľudský faktor. Aj portfólio manažéri sú len ľudia. Okrem dobrých, robia aj zlé rozhodnutia. Napríklad tým, že nechávajú vo fonde hotovosť. V zlých časoch síce tlmí poklesy fondu, no v dobrých časoch nezarába. Stačí, že na trhu zmeškáte 10 najlepších obchodných dní a priemerné zhodnotenie vášho portfólia sa prepadne o polovicu.

 Krok č. 3 – Myslite na dane

Ako sa hovorí – čo je doma, to sa počíta. Jednoznačne to platí aj pri investovaní. Čo z peknej výkonnosti aktívne riadeného podielového fondu, keď z nej treba odvádzať dane? Na trhu sú pritom riešenia, ktoré sú zákona oslobodené od daňových povinnosti. Ak by investor vo vyššie spomenutom priemernom aktívne riadenom podielovom fonde (krok č. 2) zaplatil daň 19 %, hodnota jeho investície by klesla na 200-tisíc euro. Rozdiel medzi hodnotou účtu investora investujúceho do indexového fondu a investora s aktívne riadeným podielovým fondom by sa dostal na viac než 120 tisíc eur (za 10 rokov).

Vráťme sa späť k úvodnej otázke. Ako si vybrať správny akciový fond? Najlepším riešením je nemrhať čas hľadaním super výkonného aktívne riadeného fondu, ale kúpiť globálne diverzifikovanú pasívnu stratégiu, teda celý terč. Napríklad v podobe Across Intelligent Portfolio 100+, ktoré investuje do najlepších indexových fondov globálnych správcov, akými sú Blackrock, UBS, State Street alebo Vanguard.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.