Chuť autonómie zavoňala aj talianskym regiónom

Výsledková sezóna sa naplno rozbehla.

  • Lombardsko a Benátsko požadujú väčšiu nezávislosť od Talianska.
  • Neuspokojivé výsledky General Electric prinútili akciové indexy k poklesu.
  • Euro vyčkáva na štvrtkové zasadnutie ECB a budúcnosť programu QE.

Španielska politická kríza kulminuje. Pravdepodobne v piatok budeme svedkami historického obmedzenia autonómie Katalánska. Centrálna vláda aplikuje článok 155 španielskej ústavy, ktorý umožňuje prevzatie autonómie v prípade narušenia ústavného poriadku. Spôsob jej prevzatia bude počas tohto týždňa prejednávať novovytvorená komisia. Katalánska vláda chystá protiopatrenia a v regióne sa konajú mohutné protesty. Všetko nasvedčuje tomu, že vo štvrtok sa pokúsi o vyhlásenie nezávislosti.

Po Katalánsku sa však ozývajú aj ďalšie bohaté európske regióny, ktoré si želajú väčšiu autonómiu. Lombardsko a Benátsko – dva najbohatšie talianske regióny (tvoria približne 30 % talianskeho HDP) počas víkendu zahlasovali v prospech získania väčšej nezávislosti od Ríma. V oboch regiónoch sa zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov a až 95 % hlasujúcich sa vyslovilo za získanie väčších právomocí. Referendum pomohlo usporiadať separatistické hnutie Liga Severu.

Podľa vyhlásení talianskej vlády sa voľby konali v súlade s ústavou, avšak nie sú právne záväzné. Podľa analytikov nemajú spomenuté regióny podobné ambície ako Katalánsko, avšak požadujú väčšiu autonómiu z hľadiska prerozdelenia daňových príjmov. Víkendové voľby možno vnímať ako reklamu protieurópskeho hnutia Liga Severu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v budúcom roku.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.