Čierny pondelok – najväčšie výpredaje od roku 2008 predstavujú investičnú príležitosť

Ako už napovedá samotný názov článku, včerajší deň na trhoch sa zapíše do historických kroník čiernym písmom. Už len fakt, že bežné mainstreamové médiá ako rádio, televízia či sociálne siete venovali nevídanú pozornosť finančnému „armagedonu“, ktorý včera na trhoch nastal. Neistota na trhoch prameniaca z obáv zo spomaľovania čínskej ekonomiky, výrazne oslabujúcej ceny ropy, potenciálneho uťahovania uvoľnenej menovej politiky FEDom, z prudkého oslabenia mien rozvíjajúcich sa krajín a rastúcich kreditných rizík dolárového dlhu týchto ekonomík a producentov komodít spustila niekoľko rokov nevidené výpredaje.

V skorom rannom obchodovaní odpísali čínske akcie až 8,5% svojej hodnoty, na čo reagoval celý región stratami a úrovni cca 3%. Ázijskí investori boli včera hlavne sklamaní, že čínska garnitúra nenaplnila očakávania a túžby razantnejšie podpory trhov napr. v podobe zníženia základných úrokových sadzieb, či povinných minimálnych rezerv bánk.

Následne v doobedňajších hodinách obchodovali v obdobnej strate i európske akcie, ktoré však pred poobedňajším otvorením amerického trhu svoje straty prakticky zdvojnásobili, čo neveštilo nič dobré. Totálne šialenstvo a beznádej ovládli investorov v prvých minútach po otvorení zámorských akciových trhov. Trhy nielenže otvárali viac ako 5% počiatočným oslabením, ale niektoré akcie spočiatku hľadali svoje cenové dno nižšie o viac ako 15 – 20%. Takýmto príkladom bol i General Electric (desiata najväčšia svetová spoločnosť), ktorá spočiatku odpisovala viac ako 20%, neskôr sa však trhové šialenstvo odoznelo a straty sa „zreálnili“ na cca 4%. V neskorších hodinách začali trhy tieto enormné straty likvidovať a snažili sa dostať do zelených čísiel, čo im však skomplikovali nútené predaje pozícií na úver (v dôsledku tzv. margin calls). Pokles cien nedovolil najmä akciám firiem z ťažobného sektora výraznejšiu korekciu strát a preto americké trhy zakončili deň skoro v 4% strate.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii bolo opäť vo výrazne červených číslach ťahané japonským a čínskym trhom. Na ázijské trhy doľahol s oneskorením včerajší výrazný prepad amerických indexov a rozhodne im nepomohli ani ohlásené opatrenia na stabilizáciu rastu ekonomiky i miestnych akciových trhov zo strany čínskych vrcholných predstaviteľov. Slovné vyhlásenie rady pre hospodárske plánovanie, že vytýčené makroekonomické ciele (ako napríklad tohtoročný rast HDP o 7%, ktorého naplneniu vo svete však už prakticky nikto neverí) a poskytnutie krátkodobej likvidity v hodnota cca 22 miliárd dolárov je žalostne málo v porovnaní s očakávaniami investorov. Hoci samotné pristátie čínskej ekonomiky nemusí byť také tvrdé a drastické, ako ho v poslednej dobe niektoré média vyfarbujú, stále môže spôsobiť zmenu trhového sentimentu, ktorej svedkami sme v posledných 2 – 3 mesiacoch. I z tohto dôvodu dnes obchodoval najvýznamnejší čínsky index Shanghai Composite po prvýkrát za 8 mesiacov pod úrovňou 3000 bodov, čo v percentuálnom vyjadrení značí ďalšiu dennú stratu presahujúcu 7,5%.

Dnešné obchodovanie v Európe už pravdepodobne bude značiť zmenu oproti predchádzajúcim dňom, kedy trhy výrazne strácali. Akciové indexy v dopoludňajších hodinách signalizujú stabilizáciu so ziskami blízko 3%. Zelená je i väčšina komoditného spektra. Z makroekonomických údajov dnes očakávame finalizáciu vývoja HDP v Nemecku za druhý kvartál a rovnako indexu IFO popisujúceho súčasné podnikateľské prostredie a očakávania samotných podnikateľov. Na druhej strane Atlantiku rovnako očakávame niektoré dôležité makrodáta: napríklad počet predaných domov, ceny domov, spotrebiteľskú dôveru alebo index manažérov PMI za služby i kompozitný.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.