ČNB v centre diania

Tábor jastrabov v Bank of England ubúda.

  • ČNB zvýšila sadzby prvý krát od roku 2008, koruna krátkodobo posilnila.
  • Libra po znížení výhľadu ekonomického rastu od britskej centrálnej banky oslabila.
  • Európske akcie kvôli silnému euru zaostávajú, DJIA si postrážil 22 000 bodov.
  • Taliansky bankový dom Unicredit hlási nárast ziskovosti, akcie pridali viac než 7 %.
  • Ekonomický kalendár dnes ponúka výsledky z amerického trhu práce.

Banková rada Českej národnej banky prvý krát od roku 2008 pristúpila k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Základná úroková sadzba tzv. dvojtýždňová reposadzba, od ktorej sa odvíja úročenie komerčných úverov bola zvýšená na 0,25 %. Zároveň bolo rozhodnuté o zvýšení lombardnej sadzby, za ktorú si komerčné banky môžu požičiavať od centrálnej banky na 0,5 %.

ČNB je prvá centrálna banka v EÚ, ktorá sa v súčasnom hospodárskom cykle rozhodla zvýšiť úrokové sadzby a tretia menová autorita ekonomicky vyspelej krajiny, ktorá tak učinila v pokrízovom období. Sprísniť menovú politiku sa doteraz rozhodla len americká a kanadská centrálna banka. Koruna reagovala krátkodobým posilnením pod úroveň 26 korún za jedno euro.

Centrálnych bankárov u našich západných susedov viedla k tomuto kroku pokračujúca expanzia českého hospodárstva, silný trh práce a rastúce mzdy, ktoré akcelerovali rast spotrebiteľský cien nad inflačný cieľ ČNB. Z vyšších sadzieb by sa mali tešiť najmä akcie finančného sektora, ktoré môže profitovať z vyššej marže. Naopak, nedariť sa môže sektorom s vysokým zadlžením, kde vyššie sadzby úverov môžu byť problémom.

Česká národná banka zverejnila taktiež novú makroekonomickú prognózu, v ktorej zvýšila odhad rastu českej ekonomiky v aktuálnom roku na 3,6 % z predchádzajúcej hodnoty na úrovni 2,9 %. V rokoch 2018 a 2019 ráta s ekonomickým rastom nad tromi percentami. Inflácia podľa ČNB zotrvá do konca roka nad dvomi percentami. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb bude podľa guvernéra Rusnoka záležať od ekonomických podmienok a kurzu koruny.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.