Čo ponúkne výsledková sezóna za tretí kvartál?

Významným katalyzátorom, na ktorý budú investori okrem iného sústrediť svoju pozornosť v nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch, je výsledková sezóna. Tá oficiálne odštartuje tento týždeň. Spomaľovanie svetovej ekonomiky, silný dolár a prepad cien komodít sa v ostatných kvartáloch negatívne podpisujú pod vývoj ziskovosti. Bez rastúcich výsledkov hospodárenia ťažko budú investori tlačiť ceny akcií vyššie. Preto bude sezóna určite pozorne sledovaná. Investori chcú vedieť, do akej miery trpí americký biznis na aktuálne makroekonomické témy vo svete.

Pre tretí kvartál ostatné piatkové odhady spoločnosti FactSet očakávajú medziročný pokles zisku spoločností indexu S&P 500 o 5,1% na 29,01 USD. Na začiatku kvartála (koniec júna) očakávania predpokladali o percento nižšie zisky. Skutočný pokles by znamenal pokles ziskovosti dva kvartály v rade, čo by bolo prvýkrát od roku 2009. Zároveň ide o najvýraznejší pokles od tohto obdobia. Príjmy by mali poklesnúť o 3,4%, kým na začiatku kvartála sa odhadovalo 2,5%-né zníženie. Tržby potenciálne poklesnú tretí štvrťrok v rade, čoho svedkami sme tiež neboli od roku 2009.

Negatívny vývoj ziskovosti sa predpokladá až pri šiestich základných odvetviach na čele s energetikou (-64,5%), producentmi komodít a materiálov (-13,7%) a priemyslom (-5,9%). Naopak najsilnejšie rasty profitov sa očakávajú v telekomunikáciách (17,8%) a výrobcoch tovarov dlhodobej spotreby (10,3%) na čele s automobilkami, internetovým maloobchodom, všeobecným obchodom a stavebníctvom. Po vyňatí energetického sektora by zisky indexu mali stále medziročne rásť. Najväčší pozitívny príspevok sa očakáva od Bank of America.

Nepredpokladáme prevratnú výsledkovú sezónu. Nakoniec vzhľadom na vývoj jednotlivých tried aktív (komodity), rast úročenia a pomalší rast svetovej ekonomiky, či klesajúce marže ťažko možno očakávať zázraky. Negatívne očakávania by však mali byť v cenách. Možno opäť predpokladať tradičný scenár znižovania odhadov s ich následným prekonaním. O prekvapenia síce nemusí byť núdza, no v sumáre firmy očakávania prekonajú. Kritický bude samozrejme výhľad. Ten bude určite chúlostivý, keďže naďalej predpokladáme spomaľovanie svetovej ekonomiky, ktoré by nemalo ostať bez odozvy v reportoch. Tým pádom výsledková sezóna môže viesť len k menšej neinšpirúcej rely, ktorá bude následne v dôsledku iných rizík opätovne asi vypredaná.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.