Čo produkt, to zásah do čierneho

Uplynulé tri mesiace malo už tradične najväčší ťah na bránu Across Intelligent Portfolio 100+, ktoré zhodnotilo o 6,5 %. Leví podiel na tejto výkonnosti mali akcie rozvíjajúcich sa trhov (+11,2 %) a indexové portfólio investujúce do pacifických spoločností (+10,6 %). Naopak v ostatnej dobe sú brzdou japonské akcie (+0,3 %). Ani ďalšie inteligentné portfóliá s menším podielom akcií sa nedali zahanbiť, keď Across Intelligent Portfolio 75 + rástlo o 4,9 % štvrťročne a portfólio s polovičným podielom dlhopisov o 3,4 %.

Po januárovom poklese zabral neskôr aj Across Bond+, keď už vo februári vymazal straty a v marci sa opäť dostal nad svoj benchmark. Výkonnosť za prvý štvrťrok na úrovni 0,59 % spolu s výnosom do splatnosti na úrovni 5,8 % by mohla investorom naznačovať zaujímavú investičnú príležitosť. Dlhopisy CEE regiónu stále poskytujú dobrú alternatívu k rozkolísaným akciovým produktom.

Zaistené riešenia plnia očakávania

Investorov do zaistených produktov Acrossu dozaista potešili správy z ropného trhu ako aj informácie o českej korune. Po marcovom vyplatení kupónu vo výške 8 % zo zaisteného produktu Across Protected Oil+ sa črtá ďalšia pozitívna správa pre klientov Across.

Vo štvrtok 6. apríla t.r. Česká národná banka totiž rozhodla o ukončení menových intervencií proti posilňovaniu koruny. Nasledovala okamžitá reakcia trhu vo forme posilnenia českej meny o 1,5 % na 26,6 koruny za euro. Zaistený produkt Across Protected CZK+, ktorého pozorovacím dňom je 6. december 2017, bude vyplácať 8 % kupón, ak v tento deň bude kurz pod 27 EUR/CZK. Faktom zostáva, že obrovský objem nahromadeného kapitálu v českej korune, najmä zo zahraničia, môže ešte zakolísať s trhom. Špekulanti, ktorí sa budú chcieť „zbaviť“ korún, by mohli krátkodobo dostať kurz opäť nad úroveň 27 EUR/CZK, ktorú ČNB tak urputne bránila.

V ponuke Across Crème de la Crème dominujú iShares Core MSCI Pacific ex-Japan a Amundi ETF MSCI Emerging Markets so zhodnotením 11 % za štvrťrok. Na päty im šliape fond malých európskych podnikov Amundi ETF MSCI Europe Low Size s tohtoročným zhodnotením +7,95 % a fond rozvíjajúcich sa európskych trhov Amundi ETF MSCI Europe + 6,36 %.

 Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu, ďalej frekvenciu vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likviditu na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch.

Across CRÈME DE LA CRÈME
Across INTELLIGENT PORTFOLIO+
Across BOND+
Across PROTECTED+

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.