Čo robiť predtým, než začnete investovať?

Ak máte jasno v tom, prečo investovať, predtým než začnete, pozrite si niekoľko krokov, ktoré je dobré urobiť pred rozhodnutím o investovaní. Pokiaľ neviete prečo investovať, tu nájdete pomôcku.

1. Pokryte svoje riziká

Prostredníctvom poistenia môžete pokryť riziká, s ktorými sa v živote stretnete. Ak sú od vášho príjmu závislé iné osoby, je vhodné uvažovať o životnom poistení. Určite sa vyhnite kapitálovým a investičným životným poisteniam, pre klienta nie sú zvyčajne výhodné. Orientujte sa len na čisté životné poistenie bez sporiacich zložiek. Neuzatvárajte poistenie pre deti alebo na dôchodok – na tento účel využite radšej priame sporenie do indexových akciových fondov. Poistenie majetku a cestovné poistenie je v poriadku.

2. Optimalizujte svoje dlhy

Debetné zostatky na kreditných kartách, kontokorentných alebo spotrebných úveroch sú obvykle úročené vyššou úrokovou sadzbou, ako je priemerný výnos, ktorý je možné obvykle dosiahnuť investovaním. Radšej si navýšte hypotéku, než by ste si mali zobrať spotrebný alebo iný úver za dvojciferný úrok. Myslite tiež na to, že optimálna výška splátok vašich dlhov by mala predstavovať nanajvýš 40 % z vášho pravidelného mesačného čistého príjmu.

3. Vytvorte si rezervný fond

Rezervný fond využijete v prípade výpadku vášho príjmu, napríklad v dôsledku straty zamestnania alebo na pokrytie neočakávaných jednorazových výdavkov. Výška rezervného fondu má predstavovať 3 až 6 násobok vašich štandardných mesačných výdavkov. Peňažné prostriedky rezervného fondu je vhodné investovať do nástrojov, ktoré poskytujú okamžitú likviditu, ako je bežný účet, peňažný alebo depozitný fond.

4. Myslite na svoje deti a dôchodok

Tak ako v rozprávke o troch grošoch, je dobré svoj príjem rozdeliť na niekoľko častí a myslieť aj na svoje deti a dôchodok. Na dôchodok by ste si mali odkladať 10 % z vášho pravidelného mesačného príjmu. V oboch prípadoch preferujte akcie. Napríklad prostredníctvom efektívneho a od dane z príjmov oslobodeného Across Sporenia+.

5. Rozdeľte si investičné peniaze

Investičné peniaze si rozdeľte podľa budúceho účelu ich použitia. Napríklad si môžete začať budovať portfólio, ktorého pravidelné výnosy vám môžu v budúcnosti kompenzovať zníženie príjmu, ak sa rozhodnete menej pracovať alebo viac míňať. Prípadne si môžete vytvoriť portfólio, ktoré po speňažení premeníte na víkendovú chalupu alebo apartmán. A na záver: ku každému takémuto portfóliu priraďte jeho základné investičné charakteristiky – kedy plánujete peňažné prostriedky z portfólia použiť, ako dynamicky majú byť investované, či a koľko plánujete z portfólia priebežne čerpať a podobne.

Po absolvovaní všetkých krokov je čas pristúpiť k nastaveniu vhodnej investičnej stratégie. O tom v ďalších vydaniach Across News.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.