Ďalšia kríza? No a čo…

Ak kríza zaklope na dvere, bude to ťažké. Pamätajte však na to, že po každej noci príde deň.

Tak, ako sa strieda deň s nocou, tak sa rasty akciových trhov striedajú s ich poklesmi. Kým však priemerná dĺžka dňa je rovnaká ako priemerná dĺžka noci, „deň“ na akciovom trhu trvá dlhšie. Pohľad na výkonnosť amerického akciového trhu (cez index S&P 500) ukazuje, že v rokoch 1926 – 2018 skončili takmer tri štvrtiny kalendárnych rokov v pluse. Nominálny výnos pritom dosiahol dvojciferné číslo (10,0 % p.a.).

Kúp a drž – najefektívnejší prístup

Mnohým investorom sa však takýto výsledok máli a hľadajú cesty ako zarobiť viac. V konečnom dôsledku však spravidla dopadnú horšie ako pasívni investori. Pre nich je charakteristický prístup „kúp a drž“.

Spoločnosť Dalbar robila v rokoch 1983-2004 výskum porovnávajúci tri rôzne prístupy k investovaniu. Okrem spomínaného „kúp a drž“ sa zamerala na investorov, ktorí investovali na základe minulej výkonnosti (tzv. „naháňači výnosov“) a na investorov, ktorí sa snažili odhadnúť správny čas na nákup alebo predaj („časovači trhov“). Aktívni investori dopadli veľmi zle. Prístup „kúp a drž“ v dlhopisovom alebo akciovom fonde doslova deklasoval časovačov trhov. Tí dokonca prerobili. Naháňači výnosov sa tiež nemali čím pochváliť.

Novšia štúdia od tej istej spoločnosti porovnávala výnosy akciového trhu s priemernými výnosmi investorov. V rastovom roku 2017 stratil priemerný investor oproti trhovému indexu niečo vyše percenta. Vlani však priemerný investor stratil až 9,4 %, kým index S&P 500 len 4,4 %. Z dlhodobého hľadiska sú investori voči trhu ešte vo väčšom mínuse. V päťročnom horizonte to bolo takmer 5 % p.a. a v desaťročnom horizonte viac než 3,5 % ročne. Zaujímavé tiež je, že priemerný investor zotrváva v akciovom fonde približne 3,6 roka a v dlhopisovom 3,1 roka (údaje za roky 1987-2017).

Po každej noci príde deň

Finančná alebo iná kríza na kapitálovom trhu určite nastane. Kedy, aká veľká bude, čo zasiahne a ako dlho bude trvať, to naozaj nikto nevie. Najlepšie, čo môže dlhopisovo-akciový investor vtedy robiť, je nerobiť nič. Prípadne, ešte lepšie – môže rebalansovať. To znamená, že ak pôjdu akcie dole (znižuje sa ich váha v portfóliu), mal by ich dokúpiť. Ak budú akcie rásť (bude sa zvyšovať ich váha v portfóliu), mal by ich investor predávať. Viem, že ak kríza zaklope na dvere, bude to ťažké. Pamätajte však na to, že po každej noci príde deň. A ten trvá na akciovom trhu oveľa dlhšie ako noc.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.