Deň septembrovej tvorby pracovných miest v USA

Štvrtok bol na kapitálovom trhu nakoniec pomerne pokojným dňom. Napriek naplneniu kalendára najmä ekonomickými dátami sa investori neodhodlali k väčším obchodom.V princípe žiadna zverejnená správa nebola silnejším impulzom. Vplyv určite zohrali očakávania dnešnej americkej nezamestnanosti a absencia čínskych obchodníkov.

Úvod obchodovania sa niesol v konštruktívnej nálade. Dôvodom bola hlavne technická korekcia predchádzajúcich strát a mierne povzbudivé PMI indexy nad očakávaniami v Ázii a Európe. No ako deň postupoval a blížilo sa otvorenie amerických parketov nálada chradla.

Americké indexy otvárali ešte v zelených číslach, no prieskum výrobnej aktivity podľa dodávateľských manažérov ISM na viac ako dvojročnom minime viedol k obratu. Detaily reportu pri hranici oddeľujúcej kontrakciu od expanzie boli pomerne slabé a odhalili pretrvávajúce problémy spojené so spomaľovaním svetovej ekonomiky, ktoré sa na začiatok prejavuje hlavne v primárnych cyklických odvetviach ako produkcia komodít a priemysel. Ostatné dáta tiež potvrdili doposiaľ známe. Stavebná produkcia rástla v auguste solídnym tempom o 0,7% medzimesačne a septembrové predaje áut boli doposiaľ najvyššie v pokrízových rokoch. Darilo sa hlavne americkým automobilkám. Trh nehnuteľností a spotreba zostávajú zvučnou stránkou hospodárstva za Atlantikom.

Krátko po zavretí európskych trhov sa americké akcie nachádzali v stratách okolo percenta. Stiahli nakoniec aj európskych náprotivkov uzatvárajúcich v mierne červených číslach. V USA však ešte stihlo dôjsť k obratu. Indexy straty do záveru obchodovania zmazali a uzatvárali okolo zelenej nuly. Využívanie atraktívnejších cien tak nakoniec pokračovalo druhý deň.

Slabšia priemyselná aktivita sa podpísala i pod vývoj cien ropy. Tá po zverejnení čísel ISM indexu vymazala viac ako 4%-né zisky. Mierne pokleslo i zlato. Dlhopisy zostali prakticky nezmenené. Silnejší rast však v ostatných dňoch zaznamenávajú kratšie splatnosti. Výnos 3-mesačnej americkej vládnej pokladničnej poukážky sa už druhý týždeň pohybuje v záporných hodnotách a včera zatváral na historickom minime -0,25%. Tento vývoj nepreukazuje veľké presvedčenie dlhopisového trhu o blížiacom sa zvýšení sadzieb.

Atlantský FED, ktorého prognózy sa vždy dostávajú najbližšie k realite, včera znížil odhad rastu americkej ekonomiky v treťom kvartáli o polovicu. Mario Draghi v nočnom prejave nespomenul menovú politiku ECB. Odlev kapitálu z rozvíjajúcich sa krajín by v tomto roku mohol dosiahnuť až 540 mld. dolárov, najviac od roku 1988 podľa Inštitútu pre medzinárodné financie.

Ministerstvo financií v USA uviedlo, že krajina dosiahne dlhový strop už 5. novembra, o niečo skôr ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa vývoja v kongrese možno predpokladať narastajúcu nervozitu s približovaním sa tohto termínu. Aktuálna situácia a zloženie zákonodarného zboru, silná prezidentská kampaň však nedávajú veľa optimizmu na hladké zvýšenie limitu dlhu. Opatrnosť sa tak zíde i v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.

Dnes je deň americkej nezamestnanosti. Trhový konsenzus hovorí o vytvorení 200 tisíc čistých pracovných miest, čo je zhruba pokrízový priemer. Ostatné týždne sa investori začali správať viac fundamentálne. S rastúcim presvedčením o blížiacom sa zvýšení sadzieb a čiastočným želaním si ho trhy vnímajú konečne dobré čísla ekonomických dát pozitívne a slabšie dáta negatívne. Dnes by tomu nemalo byť inak. Výstup je skutočne otvorený. Nateraz sa zdajú kľúčové oblasti americkej ekonomiky rezistentné voči dianiu vo svete, no určitá miera opatrnosti sa objavuje i medzi americkými firmami. Nakoniec je samotné číslo tvorby miest aktuálne preceňované. Samozrejme dôvodom je spojitosť s menovou politikou FEDu, no svet má dnes zásadnejšie problémy, i keď silnejší pokles nezamestnanosti bude pozitívnou správou pre všetkých.

Cez víkend sa konajú v Portugalsku parlamentné voľby ako ďalší test európskej politiky úspor. Prekvapivo si ostatné dni drží dobrú vyrovnanú pozíciu s ľavicovou opozíciou súčasná vládnuca pravica.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.