Digitálne meny sa zapáčili aj bankám

Kým začiatok roka v obavách o reguláciu digitálnym menám neprial, február ukázal, že bitcoin a ani ďalšie meny ešte nepovedali posledné slovo. Dôkazom je rastúca využiteľnosť digitálnych mien v praxi, ktorá sa pozitívne odráža aj na ich cenách. Zdá sa, že momentálne má navrch ripple – najvýkonnejšia kryptomena v uplynulom roku. Na rozdiel od iných kryptomien sa neprofiluje ako konkurencia pre bankovníctvo a finančné služby, ale ako ich partner. Jej materská spoločnosť v spolupráci s japonskými bankami najnovšie spustila aplikáciu na realizáciu platieb. Protokol ripplu má umožniť rýchle transakcie medzi bankami, trvajúce niekoľko sekúnd, s veľkým dôrazom na ich bezpečnosť. Ripple testuje aj platobná spoločnosť poskytujúca finančné služby, American Express, či španielska banka Santander. Do budúcna zrejme prežijú kryptomeny, ktoré najefektívnejšie využijú výhody blockchainu, čo konkurenciu na trhu kryptomien ešte zvýši.

Obozretnosť centrálnej banky

Európska centrálna banka (ECB) vstúpila do nového roka v jastrabom tóne. Zo zverejnenej zápisnice z jej posledného zasadnutia vyplynula ochota zmeniť komunikáciu v prospech rýchlejšieho uťahovania menových kohútikov. Zvýšená volatilita na trhoch zapríčinená politickou neistotou a čerstvé dáta z eurozóny však eurobanku nútia k obozretnosti. Ide najmä o politickú neistotu v Taliansku po parlamentných voľbách a možný negatívny dopad prijatia protekcionistických opatrení v medzinárodnom obchode USA na európskych exportérov, vrátane automobilového priemyslu. Predstihové indikátory vývoja ekonomiky eurozóny v prvom kvartáli roka predpovedajú spomalenie dynamiky rastu, čo sa negatívne prejaví na poklese spotrebiteľských cien. Poukázali na to aj predbežné údaje Eurostatu, ktoré indikujú medziročný pokles februárovej inflácie na 1,2 %, teda výraznejšie pod cieľ ECB.

Rast talianskej ekonomiky v nedohľadne

Demokratické strany v Taliansku zaznamenali debakel, keď Taliani, nespokojní so stagnáciou domácej ekonomiky a zlej životnej úrovne, dali v nedávnych parlamentných voľbách prednosť antisystémovým a populistickým stranám. To krajinu posunulo ešte hlbšie do politickej a ekonomickej neistoty. Vyhliadky rastu talianskej ekonomiky sú aj napriek formovaniu novej vládnej koalície nízke, keďže expanzívne fiškálne opatrenia sa aj napriek predvolebným sľubom pravdepodobne nepodarí zrealizovať. Dôvodom je potreba rozpočtových škrtov vzhľadom na vysoké zadlženie krajiny, ktoré prevyšuje 100 % HDP. Taliansko dlhodobo dopláca na stagnáciu ekonomiky, vysokú nezamestnanosť, nezdravú bilanciu bankového sektora a nízke investície. Výnosy talianskych dlhopisov však zostávajú aj napriek značnej politickej neistote nízke. Jedným z dôvodov je garantovaný nákup dlhopisov zo strany ECB prostredníctvom programu kvantitatívneho uvoľňovania, čo zabezpečuje nízke náklady na obsluhu talianskeho verejného dlhu.

Trumpove obchodné clá realitou

Americký prezident Donald Trump podpisom dekrétu o uvalení dovozných ciel na oceľ (25 %) a hliník (10 %) potvrdil svoju povesť nepredvídateľnosti a populizmu. Týmto krokom chce podľa hesla „Amerika na prvom mieste“ bojovať proti negatívnemu saldu obchodnej bilancie. Jej schodok sa pohybuje na najvyššej úrovni od roku 2008. Je však veľmi nepravdepodobné, že zavedené clá pomôžu domácej ekonomike a ochránia pracovné miesta. Naopak, negatívne môžu zasiahnuť aj ďalšie odvetvia akými sú letectvo, automobilový priemysel, stavebníctvo a zbrojný priemysel. Nedostatočné zdroje a technológie v spracovateľskom sektore naopak zvýšia výrobné náklady, oslabia konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku môžu ohroziť pracovné miesta a oslabiť hospodársky rast. Hlavnými adresátmi týchto opatrení nie je EÚ, vzhľadom na nízky export spomenutých komodít do USA, ale najmä Kanada, Rusko a Čína, ktorú Trump dlhodobo kritizuje za cenový dumping.

Globálna ekonomika šliape

Svetová ekonomika je aktuálne v dobrej kondícii a pokračuje v expanzii. Hospodárstvo a mzdy rastú, nezamestnanosť klesá a inflácia sa pozvoľne dostáva bližšie k cieľu centrálnych bánk. Čím viac pozitívnych správ bude z ekonomiky prichádzať, tým agresívnejšie budú centrálne banky sprísňovať ich štedré menové stimuly. Niektoré z nich, napríklad americký FED už s procesom uťahovania menových kohútikov začal. Návrat k normálu postupne prinesie nárast volatility, ktorá sa v uplynulých rokoch držala na historických minimách. Krátkodobé výkyvy na trhoch však nie sú pri absencii negatívnych ekonomických či politických udalostí ničím výnimočným. Práve naopak, sú dôkazom zdravého fungovania trhu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.