ECB začína byť viac obozretná

• Neistota avizovaného prijatia protekcionistických opatrení USA dolieha na akciové trhy
• Euro a dlhopisový trh vyčkávajú na zasadnutie ECB, ktorá predstaví novú prognózu
• Dáta čínskeho zahraničného obchodu naznačujú optimistické vyhliadky vývoja ekonomiky

Európska centrálna banka (ECB) vstúpila do nového roka v jastrabom tóne. Zo zverejnenej zápisnice z jej posledného zasadnutia vyplynula ochota zmeny v komunikácii ,,forward guidance“ v prospech rýchlejšieho uťahovania menových kohútikov. Zvýšená volatilita na trhoch, zapríčinená politickou neistotou, a čerstvé dáta z eurozóny však eurobanku na dnešnom zasadnutí prinútia k obozretnosti.

Rizikové prirážky talianskych dlhopisov zostávajú aj napriek značnej politickej neistote po víkendových voľbách v tretej najväčšej ekonomike eurozóny nízke. Jedným z dôvodov je garantovaný nákup dlhopisov zo strany ECB prostredníctvom programu QE (kvantitatívneho uvoľňovania). Vyhliadky rastu ekonomiky však aj napriek novej vláde zostávajú nízke. Taliansko dlhodobo dopláca na stagnáciu ekonomiky, nezdravú bilanciu bankového sektora a nízke investície. Rétorika M. Draghiho tak s cieľom zabrániť výpredaju dlhopisov na periférii eurozóny zostane opatrná.

Pozitívnemu sentimentu nepridáva ani rezignácia ekonomického poradcu Bieleho domu G. Cohna na protest proti avizovanému prijatiu protekcionistických opatrení v medzinárodnom obchode USA. To obnovilo obavy o zavedenie dovozných ciel s negatívnym dosahom na európskych exportérov, vrátane automobilového priemyslu.

V neposlednom rade sú to úrovne predstihových indikátorov, ktoré ústupom zo sedemročných maxím indikujú spomalenie dynamiky rastu eurozóny, čo sa odrazí na dočasnom poklese spotrebiteľských cien. Poukázali na to aj predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré indikujú medziročný pokles februárovej inflácie na 1,2 %, teda výraznejšie pod cieľ ECB.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.