Dráma sa nekoná – zhodnotenie rozhodnutia FEDu

FED podľa našich predpokladov úrokové sadzby nezvýšil. Sprievodný komentár vo vyhlásení i slová šéfky centrálnej banky Janet Yellenovej počas tlačovej konferencie vyzneli ešte viac holubičie, ako by sme očakávali. Teoreticky by sme mohli nakoniec označiť záver zasadania FEDu za bezvýznamnú udalosť bez zásadného vplyvu. Z pohľadu finančných trhov sme tam, kde sme boli i včera ráno, no odkaz a dlhodobé dopady na sentiment, očakávania, dôveru vo FED alebo pohľad na svetovú ekonomiku a finančné trhy zaznamenali značnú zmenu.

FED síce uviedol, že americká ekonomika pokračuje v solídnom raste a naďalej očakáva pokračovanie expanzie. Uplynulé dianie nateraz nenabúralo jeho výhľad pre najväčšie svetové hospodárstvo. Vo svojich predpovediach dokonca zvýšil odhad rastu ekonomiky v tomto roku, no znížil ho pre budúci rok. Znížil i odhad nezamestnanosti v tomto roku i pre nadchádzajúce. Skresal však aj výhľad inflácie. Práve tá spolu s uplynulými turbulenciami finančných trhov, zhoršením podmienok peňažných trhov, spomaľovaním rozvíjajúcich sa ekonomík a systémových rizík vyplývajúcich z týchto skutočností bola dôvodom ponechania sadzieb nezmenených, ako od začiatku roka upozorňujeme. FED viackrát vo vyhlásení i počas tlačovej konferencie spomenul infláciu ďaleko od svojho cieľa a vývoj rozvíjajúcich sa ekonomík. Je zrejmé, že menová autorita nepodceňuje deflačné riziká a ani systémové riziká naviazané na dolárový a komoditný dlh, ako neustále pripomíname.

Reakcia trhov sa možno javí slabá. Očakávali sme výraznejší pohyb, no treba ju vnímať hlavne v zmene trhových očakávaní ohľadom budúcej menovej politiky. Ako sme včera uviedli, za prvý reálny termín zvýšenia sadzieb vidíme marec budúceho roka. Trh sa včera významne posunul týmto smerom. Futures kontrakty na úrokové sadzby FEDu pripisujú októbrovému utesneniu po včerajšom zasadaní 18%-nú pravdepodobnosť, decembrovému 46%-nú a marcovému 68%-nú. Americkú ekonomiku čakajú v najbližších mesiacoch významné politické riziká v podobe možného zavretia vlády v dôsledku chýbajúceho rozpočtu alebo rezolúcie financujúcej vládne agentúry a dosiahnutia dlhového stropu. Krajina sa v plnej miere pripravuje na budúco ročné prezidentské voľby. Politika sa tak opäť stáva obeťou snahy vybúchať z každej významnej otázky čo najväčší politický kapitál. Októbrové zasadanie nesprevádza revízia ekonomického výhľadu, ani tlačová konferencia, preto tento termín FED nebude považovať za vhodný na taký významný krok, akým je prvé zvýšenie sadzieb po deviatich rokoch, keďže nebude mať priestor slovne tlmiť jeho dopady. Decembrové zasadanie je nasledované sviatkami, kedy výrazne klesá likvidita na trhoch. Opäť tak neposkytuje vhodný čas na zásadné opatrenia, ktorých dopady by mohli byť umocnené absenciou obchodníkov.

Podľa predpokladov najväčšiu reakciu sme videli na dolári a kreditných trhoch. Dolárový index voči 16 najobchodovanejším svetovým menám včera poklesol o 0,9%. Voči euru o 1,25%. Dlhopisy, ktoré azda v najväčšej miere premietali možné zvýšenie, reagovali výrazným posilnením. Výnosy dvojročných vládnych dlhopisov v USA poklesli o 13 bodov z 0,81% na 0,68% a desaťročných o 10 bodov na 2,19% z 2,29%. Finálny dopad na ostatné trhy bol však limitovaný. Tretím víťazom bolo zlato so ziskom na spotovom trhu cez percento. Akciové indexy do záveru obchodovania vymazali profity cez percentom nazbierané hodinu po zverejnení vyhlásenia a deň ukončili prekvapivo so stratami okolo štvrť percenta.

Ťažko jednoznačne identifikovať dôvody. Vedeli sme, že na základe vývoja trhov v dňoch predchádzajúcich zasadaniu sa investori začínajú viac prikláňať k nezvýšeniu sadzieb. Časť vývoja preto možno pripísať tradičnému scenáru pri dlho očakávaných udalostiach, kedy sa nakupujú špekulácie a predávajú skutočnosti. Ďalším dôvodom je fakt, že kľúčovú udalosť máme za sebou, preto prichádzajú otázky čo ďalej. Trh stále pozerá dopredu. Zasadanie FEDu neodstránilo základný problém dnešných trhov, ktorým je neistota. I keď sa očakávania zvýšenia posúvajú najskôr na december, kde zvýšenie opäť vidia ekonómovia, alebo marec roka 2016, kde ho vidia trhy, scenár stupňujúcej sa neistoty sa bude opakovať opäť o mesiac. Včerajšie rozhodnutie vysiela i signál, že situácia na svetových finančných trhoch je vážna, čo nepomáha dôvere investorov. FED rovnako stráca kredibilitu a dôveru. Dlhodobo sa vo svojich predpovediach a signáloch mýli. Jeho cieľom je trhy a ekonomiku prevádzať búrkami a pripravovať na každú negatívnu udalosť. Skutočnosť je však vždy opačná.

Navyše nás čaká opätovné politické divadielko v kongrese, ktoré podľa nášho názoru vytlačí trhové riziko vyššie v priebehu najbližších dvoch mesiacov. Blíži sa aj výsledková sezóna, ktorá asi nebude očarujúca. A stále musíme reflektovať problémy rozvíjajúcich sa ekonomík. Svetovému hospodárstvu predpokladáme pokračujúce spomalenie do záveru roka, ktoré pocítia aj vyspelé trhy a povedú k odloženiu zvýšenia najskôr do marca budúceho roka. Neznámou sa stáva i šanca rozšírenia kvantitatívneho uvoľňovania v Európe a Japonsku, ktoré môže zamiešať trhovým výhľadom.

Naďalej sa držíme odporúčaných obchodov z týždňov predchádzajúcich včerajšiemu zasadaniu a spomínaných v našej analýze k FEDu. Trajektória očakávaných budúcich sadzieb sa odsúva a znižuje, čomu sa prispôsobia i ceny v jednotlivých triedach aktív. Na tieto zmeny musí ďalej reagovať dolár i kreditné trhy. Rozhodnutie FEDu a zmena očakávaní dáva priestor na dýchanie a konsolidáciu rozvíjajúcich sa ekonomík, kde stále vidíme potenciálne pokračovanie korekcie uplynulých strát. Z týchto skutočností by mali profitovať aj komodity, kde očakávame približovanie sa cyklického dna. Krátkodobo preferujeme akcie rozvíjajúcich sa trhov a následne európske akcie pred americkými. Akciové trhy, dlhopisy i komodity by tak mohli pristúpiť k menšej rely, ktorú však budeme predávať.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.