Draví ,,juniori“ lákajú na zhodnotenie investícií

Každá veľká firma sa rada pochváli svojou dlhodobou históriou. Dodáva jej to dôveryhodnosť u zákazníkov aj partnerov. Lenže dlhoročná existencia môže byť pre firmu aj na škodu. Najmä, ak rokmi nielenže zostarla a získala skúsenosti, ale aj zmohutnela a stala sa opatrným molochom, ktorý sa nehrnie do inovácii. Veľa veľkých firiem kvôli skostnateniu skončilo krachom.

Na druhej strane – vo svete sa objavuje stále viac inovátorských firiem – starupov či fintechov, ktoré vznikli len nedávno, ale ich odhadovaná trhová hodnota sa už ráta v stovkách miliónov dolárov. Dobrým príkladom je firma Snap s aplikáciou Snapchat, ktorá len nedávno vstúpila na burzu a jej hodnota sa odhaduje na desiatky miliárd dolárov. V minulosti sa podobné kúsky podarili napríklad Twitteru či Facebooku.

Nové firmy lákajú aj rizikový kapitál. Ten sa v poslednom čase koncentruje viac v Ázii a USA ako v Európe, kde v minulom roku skončilo len 10 % z celkového globálneho venture kapitálu. „Európa je stará. Priemerný vek 10 najväčších európskych spoločností je 200 rokov. Veľa amerických firiem bolo pritom založených len pred niekoľkými desaťročiami a čínske korporácie sú ešte mladšie“, tvrdia analytici v štúdii CitiGroup, ktorá opisuje globálne trendy v investovaní do fintechov.

Starci a juniori

Medzi 10 najväčšími európskymi firmami sú naozaj  matuzalemovia z 18. a 19. storočia. Ide napríklad  o banku HSBC, ktorá vznikla v roku 1865 alebo Siemens, ktorého začiatky siahajú do 18. storočia.

Na porovnanie v USA prevládajú v prvej desiatke velikánov firmy z druhej polovice 20. storočia, ako napríklad Apple, Amazon či Microsoft. Napokon v Číne dominujú v prvej desiatke zväčša firmy, ktoré nie sú staršie než 25 rokov, napríklad online predajca Alibaba či internetový gigant Tencent.

Sektory ukazujú smer

Keď sa pozrieme, v akých sektoroch najväčšie firmy pôsobia, urobíme si obraz o tom, kde vidia investori budúcnosť. Najväčšie európske firmy podnikajú v energetickom sektore, čo práve nie je top inovátorský sektor. V prvej desiatke velikánov je Royal Duch Shell či francúzska firma Total. Ostatné sú farmaceutické, obchodné alebo finančné spoločnosti.

V USA predstavujú až polovicu firiem z top desiatky IT spoločnosti. Len dve sú finančné a ostatné ťažobné, energetické a farmaceutické.

Naopak v Číne sú medzi top firmami internetoví a mobilní giganti, veľké banky a poisťovne. A práve tieto sektory sú lákavé pre rizikových investorov, pretože šanca na zhodnotenie ich investícii je oveľa väčšia, ako pri tradičných ťažobných či obchodných firmách.

Mário Skybla

Vek najväčších firiem v USA podľa trhovej hodnoty ku koncu roka 2016

Vek najväčších firiem v ČÍNE podľa trhovej hodnoty ku koncu roka 2016

Vek najväčších firiem v EURÓPE podľa trhovej hodnoty ku koncu roka 2016

Zdroj: Citi Group

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.