Dvojciferné zhodnotenie riešení Acrossu za tri mesiace

V prvom štvrťroku profitovali investori z oteplenia americko-čínskych obchodných vzťahov, z prehodnotenia menovej politiky centrálnych bánk ako aj z nízkej porovnávacej základne z decembra 2018.

Trhy síce nepoznajú podrobnosti dohody „Strýčka Sama s čínskym drakom“, ale prenikli informácie o porozumení medzi vyjednávačmi. Mohlo by to znamenať postupné znižovanie obchodného deficitu USA, čo môže byť dobrý signál pre vzťahy s ďalšími štátmi. ECB aj Fed sa zhodli, že nie je čas na sprísňovanie menovej politiky, ktorá by mohla zabrzdiť hospodársky rast. Trhy nerátajú so zvyšovaním úrokových sadzieb, práve naopak. Z dvoch zvyšovaní základnej úrokovej sadzby môže byť rovnaký počet znižovaní. Hodnota globálnych dlhopisov s negatívnym výnosom sa prehupla na najvyššie úrovne od roku 2016 nad hranicu 10 biliónov USD. To predstavuje takmer 20 % z ich celkovej trhovej hodnoty. Medzi nimi sú napr. 10-ročné nemecké dlhopisy. Aj takéto bezprecedentné situácie prinášajú zásahy centrálnych bánk, ktoré deformujú dlhopisový trh.

Hoci Európska únia s Veľkou Britániou stále nerozlúskli brexitovú hádanku, lídrom akciového trhu bola v prvom kvartáli Európa. Z pohľadu investora ide o odmenu za trpezlivosť so starým kontinentom, ktorý v uplynulých rokoch výrazne zaostával za svetovými trhmi. A to si Európa stále nevyriešila taliansky a grécky dlhový problém. Nemecké automobilky nemajú jasno v emisiách a vo Francúzsku protestujú žlté vesty proti arogancii vládnej moci…

Marec – mesiac dlhopisov

Po akciách prišiel čas bondov. V zelenom zakončili všetky zložky inteligentnej dlhopisovej stratégie. Najviac sa darilo globálnym dlhopisom, regiónu rozvíjajúcich sa trhov a inflačným dlhopisom. Zahanbiť sa nenechali ani európske dlhopisy s vysokým výnosom. Across Intelligent Bond Portfolio+ zhodnotil za marec  o 1,1 %, čo za rok 2019 predstavuje 3,3 %. Portfólio porazilo svoj benchmark o 1,1 %. Rovnako prekročilo  benchmark aj akciové portfólio Across Intelligent Portfolio 100+. V marci boli lídrom pacifické akcie, ktorým „dýchali na chrbát“ Európania. Štvrťročné zhodnotenie akciového portfólia o 12,6 % sa radí medzi najvyššie od jeho založenia.

Across Intelligent Alternative Portfolio+ posilnilo od začiatku roka o vyše 17 %.

Priaznivé podmienky na finančných trhoch priali tretej nohe klientskych portfólií. Across Intelligent Alternative Portfolio+ posilnilo od začiatku roka o vyše 17 %, čím definitívne vymazalo minuloročné straty. Prispel k tomu najmä hedžový fond, ktorý zhodnotil na úrovni 30 %. Marcovými lídrami boli reality s posilnením o vyše 5 %. Nasledovali infraštruktúrne investície a private equity.

Across Bond+ opäť v zelenom

Po februárovom poklese sa investori presvedčili, že dlhopisy strednej a východnej Európy prinášajú dodatočné výnosy. Impulzom boli rozhodnutia centrálnych bánk, ktoré upustili od zvyšovaní úrokových sadzieb. Pre investorov do dlhopisov to znamená možnosť dodatočných výnosov a pre emitentov predĺženie času čerpania lacných úverov.

V marci zhodnotilo portfólio dlhopisov vo fonde o 0,6 %, od začiatku roka je to 1,6 %. Priemerný výnos do splatnosti fondu sa dostal na úroveň 7 % pri priemernej durácii na úrovni 3, čo predstavuje výrazný rastový potenciál. Priemerný kupón fondu dosahuje 6,4 %. To je pre prípadné výkyvy na trhu dostatočný „vankúš“. Fond znížil podiel hotovostných prostriedkov pod 10 %, keďže dokúpil nové dlhopisy do portfólia.

Akcie v bariérových produktoch opäť rástli

Akcie a akciové indexy, ktoré sú podkladovými aktívami štruktúrovaných produktov Acrossu, sa dostávajú do pozitívnych teritórií. Platí to predovšetkým pre najnovšie prírastky Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Trojročný investičný certifikát na automobilky môže zhodnotiť investíciu klienta o 15 % ročne.

Akcie automobiliek prechádzali rozkolísaným obdobím, čo sa prejavilo najmä na nemeckej automobilke BMW. Nové trendy v elektrických vozidlách a zdieľaní áut vzbudzujú dôveru investorov a tlačia akcie smerom nahor. Platí to aj o automobilkách Daimler a Renault. Ich akcie sú výrazne nad počiatočnými cenami. Trojročný investičný certifikát na automobilky môže zhodnotiť investíciu klienta o 15 % ročne.

Rast cien ropy, stabilný biznis model a vyplácanie dividend boli kľúčovými faktormi zhodnocovania akcií Royal Dutch Shell, Total a Exxon. Tie tvoria podkladové aktíva pre „ropný“ investičný certifikát. Cenný papier má ambíciu priniesť klientom zhodnotenie 11,5 % ročne a bol vydaný na  4 roky.

Na vlne záujmu o európske akcie sa vezie zaistený produkt Across Protected Euro Stoxx 50+ vydaný na začiatku marca. Snúbi sa v ňom zaistenie v prípade poklesu akciového indexu a možnosť participovať na zhodnotení Euro Stoxx 50 vo výške 120 % z dosiahnutého zisku za 3 roky.

Digitálne meny opäť valcujú, Berkshire stráca

Po vlne obáv sa opäť prebúdza záujem o kryptomeny. Hoci sa majitelia musia obrniť trpezlivosťou, v priebehu uplynulého štvrťroka sa investície zhodnotili o takmer 10 %. Veštec z Omahy stále nenachádza pevnú pôdu pod nohami, potravinárstvo a banky ho pripravili o väčšinu zhodnotenia, ktoré bolo dopriate pasívnym investorom v indexových fondoch.

Koniec prvého štvrťroka v ponuke fondov Across Crème de la Crème prial nehnuteľnostiam v BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone, ktoré zhodnotili o 5,1 %. Tento rok sú však nedostihnuteľné akcie indexového fondu First Trust US Equity Opportunities – investujú do nových akcií na trhu, tzv. IPO. Za tri mesiace sa im podarilo zhodnotiť o 20,8 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.