ECB i FED príjemne prekvapili investičný svet

Centrálne banky naďalej podporujú ekonomiku a trhy. Tie sa dostali na tohtoročné maximá.

Trhovému dianiu v uplynulých dvoch týždňoch dominovali hlavne centrálne banky, ktoré naďalej preferujú uvoľnenú menovú politiku, čo investori radi počuli a akciové indexy vytlačili na nové niekoľko týždňové maximá.

ECB pred dvoma týždňami prijala opatrenia, ktoré boli nad rámcom očakávaní. Menová autorita pristúpila k rozšíreniu mesačných nákupov kvantitatívneho uvoľňovania o 20 mld. eur. Do škály cenných papierov zahrnula i súkromný dlh nefinančných spoločností s ratingom v investičnom pásme. Navyše znížila všetky tri sadzby a uviedla štyri programy lacných úverov pre banky (TLTRO), ktorých úročenie môže ísť až do záporných sadzieb.

Od FEDu sa očakávalo jastrabie vyhlásenie a príprava na druhé zvýšenie sadzieb. Americká centrálna banka však na prekvapenie všetkých zostala veľmi opatrná, nereagovala na oživenie ekonomiky v uplynulých týždňoch, ani infláciu približujúcu sa jej cieľu. Opäť vyzdvihla riziká svetovej ekonomiky a finančných trhov pre americké hospodárstvo a poukázala na výraznejšie spomalenie firemných investícií. Znížila výhľad rastu ekonomiky a inflácie. Podľa sumáru prognóz jednotlivých členov FED očakáva už len dve zvýšenia sadzieb v tomto roku, kým v decembri predpokladal štyri zvýšenia.

Ropa pokračovala v silnom raste. V prípade americkej WTI siahla na tohtoročné maximum nad 40 dolárov za barel. Optimizmus naďalej budí potenciálna dohoda medzi členmi OPECu a niektorými nečlenskými krajinami o zmrazení produkcie a klesajúca produkcia v USA a niektorých ďalších krajinách.

Euro napriek výraznejšiemu uvoľneniu ECB voči doláru posilnilo. Forex reagoval citlivejšie na holubičí FED, pod ktorého váhou dolár oslabil na 5-mesačné minimum.

Ekonomické dáta nateraz naďalej poukazujú na opatrné oživenie amerického hospodárstva na konci zimy. V prípade Európy a Ázie však ide skôr o spomaľovanie expanzie.

Výhľadovo sa kalendár kľúčových udalostí najbližšie dva týždne zúži. Investičný svet bude primárne sledovať makrodáta, prejavy centrálnych bankárov indikujúcich prípadné zmeny vo výhľade menovej politiky a individuálne korporátne správy.

Stále sme názoru, že uplynulú 5-týždňovú rely treba predávať. Trhy vidíme naďalej v priebehu roka testovať doterajšie minimá a nevylučujeme ani nižšie úrovne. Očakávame, že rok opätovne prinesie atraktívne príležitosti na vstup do rizikových aktív.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.