ECB zoslala európske dlhopisy na polročné minimá

Rušné dianie na svetových finančných trhoch sa nezastavilo ani v stredu, ktorá ponúkla množstvo kľúčových správ s veľmi rozpačitými reakciami v jednotlivých triedach aktív. Dianiu dominovalo zasadanie Európskej centrálnej banky, zverejňovanie ekonomických dát a samozrejme nemôžeme nespomenúť ani Grécko. Každopádne na základe včerajšieho vývoja trhov konštatujeme, že ešte potrebujú pár dní na usadenie prachu a opadnutie emócií pre definitívne závery z aktuálneho diania. Navyše posledné dva obchodné dni týždňa naďalej ponúkajú množstvo významných katalyzátorov pre pohyby trhov.

Za udalosť dňa môžeme označiť pravidelné zasadanie ECB. Hoci sa žiadne zmeny v politike neočakávali, investori a novinári mali niekoľko kľúčových otázok, na ktoré chceli počuť odpoveď priamo od šéfa Maria Draghiho. Samotná menová autorita ponechala výhľad nezmenený. Mierne zvýšila inflačné očakávania pre tento rok. Podľa slov prezidenta ECB kvantitatívne uvoľňovanie funguje a európska ekonomika sa jeho vplyvom oživuje, i keď podotkol, že v uplynulých týždňoch stratila momentum a Rada guvernérov predpokladala pôvodne silnejších efekt nekonvenčného nástroja. Mario Draghi rovnako ubezpečil o pokračovaní nákupov dlhopisov slovami, že zostávajú ďaleko od cieľov. ECB sa doposiaľ ani len nebavila o prípadnom exite a ak by malo dôjsť k úprave programu, tak skôr rozšírením ako ubratím. Menšie sklamanie našli investori v pohľade na uplynulú nezvyčajne vysokú volatilitu dlhopisov. Centrálna banka s tým nič nespraví a máme si na ňu zvyknúť ako na nový normál. Draghi odolal i dobiedzavým otázkam novinárov ohľadom Grécka a neponúkol nové informácie. Ubezpečil, že ECB podrží krajinu počas prebiehajúci rozhovorov.

Bohatý bol aj makrokalendár v Európe, ktorému dominovali PMI indexy služieb za máj. Sumárne číslo eurozóny bolo výrazne lepšie ako odhad zverejnený necelé dva týždne dozadu, no slabšie oproti aprílu. Jeho hodnota naďalej poukazuje na expanziu, no jej tempo druhý mesiac zvoľnilo. Spomalením rastu sa prezentovala periféria i Nemecko. Naopak francúzske služby sa v máji slušne oživili. Miera nezamestnanosti v eurozóne poklesla na najnižšiu úroveň od marca roka 2012 (11,1%) a silný rast zaznamenali v apríli i maloobchodné predaje (0,7%).

V stredu naďalej rástli i očakávania ohľadom uzavretia dohody veriteľov s Gréckom. Tie sa však v noci nepotvrdili. Rokovania za účasti lídrov v Bruseli trvali do neskorej noci, no nepriniesli finálne prekonanie názorových rozdielov.

USA ponúkli sériu významných dát, ktoré neposkytli jednoznačný obraz stavu americkej ekonomiky. V prvom rade spoločnosť ADP odhadla tvorbu pracovných miest v máji na 201 tis., čo bolo v rámci očakávaní. Deficit obchodnej bilancie sa v apríli výrazne zmenšil a potvrdil, že jej marcový prepad bol dôsledkom jednorazových faktorov. Výraznejší pokles však zaznamenali ISM/PMI indexy za nevýrobné odvetvia. Naďalej však vykazujú solídnu expanziu služieb.

Reakcia trhov na všetky tieto spomenuté správy bola pomerne rozpačitá. Zákonite majú uvedené faktory v jednotlivých triedach aktív protichodné efekty.

Druhý deň v rade pohybom dominoval menový pár euro dolár a európske dlhopisy. Tie pokračovali v silných výpredajoch a padli na viac ako polročné minimá (výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu uzavrel na 0,88%). Dôvodmi zostávajú rastúce inflačné očakávania, ktoré Mario Draghi len podporil. Ten podľa nášho názoru nedokázal investorom plne vyvrátiť obavy o možné predčasné ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania a trhy nepotešil ani ľahostajnosťou voči zvýšenej volatilite európskeho dlhu. V sympatii následne stratili i americké vládne dlhopisy.

Euro si pripísalo druhý deň silných ziskov voči doláru (za dva dni posilnilo o takmer 3,2%). Dôvody vychádzajú podobne z rastúcich inflačných očakávaní, lepšieho výhľadu európskej ekonomiky, rastúcich výnosov dlhopisov a pretrvávajúceho optimizmu ohľadom Grécka. Menovým párom nepohli americké dáta, ktoré by za iných okolností v prípade ADP a obchodnej bilancie viedli k posilneniu dolára.

Akcie si v tomto nejasnom prostredí dokázali paradoxne zaknihovať mierne zisky. Európske indexy nezastavilo silnejúce euro, ani rastúce úročenie. Reflektovali viac grécke očakávania, pozitívny vývoj ekonomiky a záväzok ECB pokračovať v tlačení peňazí. Podobne reagovali nakoniec i americké akcie.

Komodity však strácali, a to napriek slabšiemu doláru i výhľadu uvoľnenej menovej politiky v Európe. Zlato viac reagovalo na rastúce výnosy a konštruktívnu náladu na akciách, ktoré spôsobili pokles záujmu o bezpečný prístav. Výraznejšie straty zaznamenala i ropa napriek poklesu jej zásob v USA piaty týždeň v rade. Report však obsahoval i pokles dopytu po ropných produktoch a rast produkcie čierneho zlata druhý týždeň v rade. To spolu s obavami pred zajtrajším zasadaním OPECu viedlo k predajom ropy.

Dnes bude kalendár správ trochu chudobnejší, čo ale neznamená, že nebudeme svedkami pohybov na finančných trhov. Obchodovaniu vo štvrtok bude naďalej dominovať trávenie včerajšieho záveru zasadania ECB a pozornosť sa rovnako sústredí na zajtrajšie dáta amerického pracovného trhu. Rovnako si vplyv ponecháva vývoj gréckych rozhovorov, ktoré zatiaľ nedokázali priniesť vyriešenie niekoľko mesiacov trvajúcej ságy.

Dlhopisy na starom kontinente pokračujú vo výpredajoch a euro posilňuje tretí deň v rade. Katalyzátory týchto pohybov zatiaľ chýbajú. Ide tak o pokračovanie trendu spusteného vyššími inflačnými údajmi v utorok a včerajšími slovami Maria Draghiho. Európske akcie reagujú na tento vývoj eura a fixného výnosu silnejšími predajmi. Vplyv má určite i stagnácia rozhovorov ohľadom Grécka.

Európa dnes zverejňuje PMI indexy maloobchodu a USA posledné indikátory pracovného trhu pred zajtrajšími oficiálnymi dátami nezamestnanosti. Ide o týždenné žiadosti o podporu, hromadné prepúšťania, či produktivitu a mzdové náklady v prvom kvartáli.

Ázia uzatvára štvrtok zmiešane, väčšina indexov je červená. Slabšie dáta obchodu a spotreby reportovala Austrália. Väčšiu volatilitu opäť zaznamenala Čína, kde index menších spoločností Shenzen Composite v priebehu dňa prepadol o 6%, aby do záveru obchodovania straty zotavil. Dôvodom boli slová dlhopisovej legendy Billa Grossa, ktorý uviedol, že index je pripravený prepadnúť po hyperbolickom raste o 190% za ostatných 12 mesiacov.

Aktívum Hodnota Denná zmena
 S&P 500 2 111,07 +0,21%
 Stoxx 600 395,93 -0,13%
 Euro/dollar 1,1275 +1,11%
 Zlato 1 185,05 -0,67%
 Ropa WTI 59,64 -2,64%

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.