Euro doplatí na rozhodnutia ECB

  • ECB ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania, od septembra zníži objem mesačných nákupov na 15 mld. EUR.
  • Úrokové sadzby v eurozóne zostanú na súčasnej úrovni minimálne do budúceho leta, trhy očakávajú prvé zvýšenie v septembri 2019.
  • Spoločnú európsku menu nepotešili holubičie komentáre budúceho vývoja sadzieb, eurodolár reagoval oslabením na úroveň 155 dolárových centov.

Hlavným bodom včerajšieho obchodného dňa bolo zasadnutie ECB. Centrálni bankári diskutovali o budúcnosti programu kvantitatívneho uvoľňovania. Potvrdili sa odhady trhu a ECB rozhodla ukončiť štedrý program nákupu aktív do konca roka. Do septembra bude na trhu nakupovať dlhopisy v objeme 30 mld. EUR. Následne tento objem zníži o polovicu do decembra, kedy program ukončí. Finančné prostriedky zo splatných dlhopisov bude dlhšiu dobu po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania reinvestovať. Finančné trhy prekvapila projekcia vývoja úrokových sadzieb, keď ECB prvýkrát naznačila konkrétne obdobie ich úrovne. Úrokové sadzby v eurozóne zostanú na súčasnej úrovni minimálne do leta 2019. Trhy zareagovali a posunuli očakávanie prvého zvýšenia úrokových sadzieb na koniec budúceho roka. ECB týmto signálom dala najavo, že vyčkávala na priaznivé faktory, ktoré by podporili ukončenie programu kvantitatívneho uvoľňovania.  Jeho vplyv na rast inflácie sa ukázal ako vyčerpaný. Zároveň ECB podotkla, že vzhľadom na nízke inflačné tlaky nepristúpi k zvýšeniu sadzieb skôr než v lete budúceho roka. Potvrdila to aj nová projekcia rastu spotrebiteľských cien a v tomto aj nasledujúcom roku očakáva jej hodnoty pod inflačným cieľom. Reakcia trhov na seba nenechala dlho čakať. Akciové indexy v Európe posilnili,dlhopisové výnosy zamierili nadol. Na rozhodnutie doplatilo euro, ktoré na páre s americkým dolárom oslabilo na úroveň 155 dolárových centov. Reakcia na devízovom trhu ukazuje, že investori očakávali viac, najmä čo sa týka úrokových sadzieb, konkrétne depozitnej sadzby. Tú by si investori želali v kladných hodnotách skôr. Do kurzu eurodolára sa po rozhodnutí ECB premietlo rozhodnutie FED-u, ktorý podľa očakávaní zvýšil úrokové sadzby.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.