Emisia svetového dlhu je najvyššia za takmer dekádu

Investori  vyčkávajú na zasadnutie americkej centrálnej banky.

  • Začiatok týždňa prebiehal v pokojnej atmosfére v dôsledku nízkeho počtu ekonomických fundametov.
  • Americké akciové trhy zahájili týždeň bez zmeny, tie európske vymazali piatkové straty.
  • Cena ropy reagovala miernym rastom na aktuálnu situáciu v Líbyi.
  • Čína vlastní najmenej amerických štátnych dlhopisov za posledné tri roky.
  • Celkový objem emisie globálneho dlhu zaznamenal od začiatku roka najvyššiu hodnotu od roku 2007.

Obchodovanie na finančných trhoch sa na začiatku týždňa nieslo v pokojnej atmosfére v dôsledku nízkeho počtu ekonomických fundamentov, ktoré by udávali smer. Dnešné obchodovanie bude na zverejnené dáta podobné a investori tak zrejme budú pred zasadnutím americkej centrálnej banky vo vyčkávacom režime.

Americké akciové trhy zahájili nový týždeň bez zmeny. Pozitívne zahájenie obchodovania podporené rastom ceny ropy a oslabením amerického dolára dlho nevydržalo a v priebehu dňa akciové indexy klesali. Americký akciový index S&P 500 zakončil obchodovanie na červenej nule. Naopak európske akcie rástli, čím vymazali svoje piatkové straty. Širší európsky index Stoxx 600 si pripísal viac ako 1 % zisku. Japonské akciové trhy zostali kvôli sviatku zatvorené.

Cena ropy začala včerajšie obchodovanie rastom, ktorý si však neudržala a na konci obchodného dňa zaznamenala iba mierny prírastok. Reagovala na aktuálne dianie v Líbyi, kde prvý krát po dvoch rokoch mohol vyplávať tanker s dodávkou ropy. Situáciu ale napokon skomplikoval nový bojový konflikt v krajine a dodávka ropy sa nakoniec nekonala. Cena ropy WTI si pripísala zisk 0,63 %.

Celkový objem emisie globálneho dlhu dosiahol od začiatku roka 4,88 biliónov amerických dolárov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 2007. Investori využívajú nízke náklady spojené s emisiou dlhových cenných papierov, ktoré sú zapríčinené uvoľnenou menovou politikou kľúčových centrálnych bánk. Tie dodávajú na trh rekordne lacnú likviditu s cieľom podpory jednotlivých ekonomík. Masívne programy nákupu dlhopisov zo strany centrálnych bánk tlačia ich ceny smerom nahor a výnosy klesajú. Celková mesačná suma svetového kvantitatívneho uvoľňovania dosahuje hodnotu takmer 200 miliárd amerických dolárov.

Celkový objem amerických štátnych dlhopisov v držbe Číny, ktorá je najväčším držiteľom amerického vládneho dlhu poklesol v júli o 22 miliárd amerických dolárov na 1,22 biliónov, čím zaznamenal najnižšiu úroveň za posledné tri roky. Portfólio Japonska, ktoré je po Číne druhým najväčším držiteľom naopak vzrástlo o 6,9 miliardy amerických dolárov na 1,15 biliónov. Informáciu zverejnilo americké ministerstvo financií.

Ekonomický kalendár je dnes na zverejnené dáta chudší. Ponúka výsledok obchodnej bilancie Švajčiarska, rozhodnutie o sadzbách maďarskej centrálnej banky či vydané stavebné povolenia v USA.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.