Legal information

WEBSITE TERMS OF USE FOR WWW.ACROSS.SK

These Website Terms of Use for www.across.sk (the “Website”) are effective as of the date of their publication. The Website Terms of Use were published on 26 February 2014.

GENERAL PROVISION

The Website Terms of Use are defined by Across Private Investments (hereinafter only referred to as “Across”) as the Website operator which has a right to unilaterally amend them from time to time. Any amendment to these Website Terms of Use becomes effective upon publication of the amended Website Terms of Use.

By your use of the Website you undertake to act in compliance with these Website Terms of Use, including any modifications and amendments hereto. The use of the Online account (Online účet) service (www.mojacross.sk) is also governed, in addition to these Website Terms of Use, by the General Terms and Conditions of the Across company.

Across has a right to amend and update the content of the information published on the Website, as well as to suspend and/or discontinue providing such information at any time without prior notice.

COPYRIGHTS

All copyrights in the Website, its design, and published images and texts are held and controlled by Across under Act No. 618/2003 Coll. on copyrights and copyright-related rights, as amended (the “Copyright Act”).

If any part of the text of the Website is used with prior expressed consent granted by Across, third parties are obliged to cite www.across.sk as the source of information.

The Across Private Investments trademark is owned by Across Finance, a.s.

LIABILITY

The Website serves solely for information and advertising purposes in relation to the products and services provided by Across. The information provided on the Website is only informative and non-binding and, with the exemption of using the OnlineAcross service, do not represent any solicitation or offer to contract. More detailed information about the offer of Across products and services can be obtained at its registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava, by phone at +421 2 58 24 0 300, or by sending an email to info@across.sk.

Individual products and services contained on the Website are provided and/or brokered by Across to the extent permitted by applicable permits to carry out business activities and by applicable licences for their provision.

Users connect to the Website solely at their own risk. Across is not liable for the information provided herein being accurate and up-to-date, nor for any damage caused by any use of the Website.

PERSONAL DATA PROTECTION

The use of the Website is not subject to provision of any personal data. The Website neither collects any third-party personal data. The protection of personal data when using the Môj Across (My Across) service is governed by the General Terms and Conditions of Across.

TECHNICAL PROVISION

Third parties have no right whatsoever to interfere with the Website, to modify it and/or remove or change any of its components. Across has a right to claim compensation for damage caused by the breach of this provision.

Third parties are not entitled to overload the Website with multiple simultaneous requests for access which could adversely affect its functioning (flooding). Across has a right to claim compensation for damage caused by the breach of this provision.

CONTACT AND REGISTRATION INFORMATION OF THE COMPANY

Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, www.across.sk, info@across.sk, tel. +421 2 58 240 300, the company is registered in the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No. 2079/B, company ID (IČO): 335763388, VAT ID: SK2021456855.

For the purposes of the www.across.sk website, the Across group consists of the following companies:

Across Finance, a.s.
Registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Company ID: 35 887 753
VAT ID: SK2021845452
Registered in: the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No.: 3342/B

Across Private Investments, o.c.p., a.s.
Registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Company ID: 35 763 388
VAT ID: SK2021456855
Registered in: the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No.: 2079/B

AFS, s. r. o.
Registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Company ID: 35 804 319
VAT ID: SK2021556537
Registered in: the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No.: 23287/B

Across Funding, a. s.
Registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Company ID: 50 514 580
VAT ID: SK2120360451
Registered in: the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No.: 6456/B

Across Properties, a.s.
Registered office: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Company ID: 50 380 621
VAT ID: SK2120352553
Registered in: the Business Register of the Bratislava I District Court, section: Sa, file No.: 6425/B

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.