Across Group

The Across Group was founded in 2002. The group’s parent company is Across Finance, a.s., which is also a shareholder in its subsidiaries. Across Funding, a.s. concentrates and manages finances within the group.
Across Private Investments

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

We are a modern investment adviser and manager of financial assets for successful people. The Across Group has, since 2002, pursued key activities relating to long-term asset appreciation. Currently, we manage assets in the value of €220 million and offer our services to approximately 850 clients. In the framework of private investment we cooperate with renowned financial institutions around the world, and offer the whole investment world in one place. API is a licensed entity supervised by the National Bank of Slovakia and is a member of the Investment Guarantee Fund.

The Across Group operates as a financial investor across several industries

Hotels

The Group’s activities in the hotels & tourism industry in Slovakia and Croatia are pursued through Prime Star Hotels, a.s. Its portfolio includes the highest-altitude hotel in Slovakia – the Sliezsky Dom House, and the Salamandra resort in the Štiavnicke Hills. In Croatia the portfolio consists of the hotels Trakoščan and Zelena Punta on the island of Ugljan.

prakticka ambulancia - across

Health care

The current situation in health care and patients’ demand for proper health care created space for establishing the Practical Clinic (Praktická ambulancia) project. The network of general practitioners’ outpatient clinics focused on providing comprehensive health care without flat-rate patient fees currently consists of six workplaces, of which three are in Bratislava, with others located in Trnava, Banská Bystrica and in Žilina.

 

 

Real estate

Across Properties, a.s. focuses on the development of new projects in the field of residential housing. The most significant include projects in the city district Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava’s Koliba and the Old Town. Our partner in this field is the development group Lucron, the third largest residential real estate developer in Slovakia.

energetika Across

Energy

Key areas in the energy sector consist in energy audits of buildings and their subsequent management, as well as investment in new technology in battery production for electric cars. These comprise investments in ESS Inc. and Wildcat Discovery Technologies Inc.

under armous - across

Retail

CS Apparel Group, a.s. operates in Slovakia and the Czech Republic as the exclusive distributor of the American brand of sportswear Under Armour (the first brand shop in Slovakia is located in Eurovea in Bratislava); it also operates an e-shop with GAP clothes as well as the production and distribution of the Czech brand SAM73 Apparel. The intention is to continue to broaden the brand portfolio.

Across Private Investments management

Peter Jakubička

Chief Executive Officer

Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
marcel versovsky

Marcel Veršovský

Head of Individual Sales

Supervisory Board

Július Strapek

Member of Board

The smartest method of investing your money

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.