Eufória zo zvýšenia sadzieb vyprchala

Piatkové obchodovanie skončilo v strate a úplne tak vymazalo zisky po stredajšom zvýšení sadzieb.

  • Ďalší výpredaj na akciových trhoch zmazal zisky zo stredy
  • Ropa sa opäť priblížila k 34 dolárom, čo stiahlo komoditné sektory
  • Priemyselná produkcia a maloobchodné predaje v Číne pozitívne prekvapili
  • Fitch znížil rating Brazílie do špekulatívneho pásma
  • Export v Eurozóne stúpol o 4%, PMI výroby sú na 20-mesačných maximách

Neistota pretrváva, napriek pozitívnej úvodnej reakcii vnímame rastúce sadzby ako veľmi negatívne pre akcie. Náklady na dlh firiem porastú, čo bude mať vplyv na ich marže a teda aj zisky, ktoré už teraz začali klesať. V roku 2016 sa očakávajú aspoň dve ďalšie zvýšenia sadzieb, čo je z dlhodobého hľadiska pozitívne pre ekonomiku, pretože dôjde k „normalizácii“ súčasnej situácie, teda investori prehodnotia svoje alokácie v rizikových aktívach.

Rizikové dlhopisy (high-yield) opäť klesali aj kvôli viacerým negatívnym mediálnym správam, po ktorých nasledovali výbery z fondov. Za týždeň investori redemovali 3,8 miliardy dolárov. Najviac zasiahnuté boli energetické a komoditné sektory po prudkých pádoch ropy, poklesom sa však nevyhli ani ostatné.

Napriek tomu, že priemyselný sektor v USA ostáva slabý, prieskumy PMI stále ukazujú negatívny výhľad. Inflácia rastie už tretí mesiac v rade a dosiahla úrovne 2% medziročného rastu. Realitný sektor sa postupne spamätáva z krízy, počet začatých stavieb stúpol v Novembri o 10,5%, zatiaľ čo vydané povolenia rástli 11%.

Dlh na kreditných kartách v USA vzrástol o 5% už druhý kvartál v rade, čo je najlepšie číslo od 2008. Domáca spotreba ostáva silná, treba však dodať, že kreditné karty dnes predstavujú 5,9% z celkového dlhu, čo je menej ako 7,5% pred 10 rokmi. Najväčšou položkou ostávajú hypotéky okolo 69%.

PMI výroby aj služieb v Eurozóne stúpli na 20 mesačné maximum, slabé euro tomu bezpochyby pomáha. Export v treťom kvartáli bol o 4% vyšší než v rovnakom období minulý rok, čo je podstatne vyššie ako +1,2% v USA. Vyzerá to tak, že Európe sa pomaly dostáva z najhoršieho a dokáže zvýšiť rast HDP zo súčasných 0,5%.

Ratingová agentúra Fitch znížila hodnotenie Brazílii na BB+ s negatívnym výhľadom. Dôvodom je silná recesia v krajine, neistá politická situácia a rozpočtové problémy. Po Standard & Poor’s ide o druhú agentúru, ktorá posunula Brazíliu z investičnej do špekulatívnej kategórie.

Priemyselná produkcia (+6,2%) a maloobchodné predaje (+11,2%) v Číne prekonali očakávania analytikov, pričom reálny rast HDP dosiahol 6,9% v Q3. Je príliš skoro hovoriť o stabilizácii situácie v tejto krajine, napriek tomu však ide a silné čísla, ktoré naznačujú že najhorší scenár sa nemusí naplniť.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.