Euro sa opäť nadýchlo k rastu

Katalánska nezávislosť naráža na realitu.

  • Nulový progres vo vyjednávaní podmienok Brexitu oslabuje libru.
  • Zápisnica z posledného zasadnutia FED-u podporuje zvýšenie sadzieb.
  • Týždenné zásoby ropy v USA poklesli podľa EIA o 1,9 mil. barelov.
  • Výsledky hospodárenia za 3Q dnes reportuje JP Morgan Chase a Citigroup.
  • Dolár vyčkáva na piatkové dáta inflácie, Európske burzy otvorili bez zmeny.

Pozornosť finančných trhov mieri opäť do Španielska. Katalánsky premiér Carles Puigdemont si namiesto vyhlásenia nezávislosti od Madridu zobral oddychový čas na vyjednávanie. Takýto krok zvyšuje šancu na dohodu o novom usporiadaní. Namiesto tvrdého exitu, ktorý by Katalánsko izoloval do právneho a ekonomického vákua. Pozornosť trhov na seba nenechala dlho čakať. Španielske akcie a ceny štátnych dlhopisov reagovali posilnením a eurodolár sa nadýchlo k rastu na dvojtýždňové maximum.

O ekonomickej sile Katalánska nemožno pochybovať. Je hlavným prispievateľom k agregovanému HDP Španielska – tvorí približne pätinu. Jedná sa o silnú diverzifikovanú a internacionalizovanú ekonomiku, avšak ekonomická poučka, ktorá by zaručovala jeho životaschopnosť v prípade odtrhnutia neexistuje. Budúca prosperita Katalánska tak bude závisieť od postoja medzinárodného spoločenstva a centrálnej vlády.

Katalánsko dlhodobo upozorňuje, že jeho príspevok do centrálneho daňového systému nie je úmerný tomu, čo získava naspäť, keďže významná časť ich daní je prerozdelená v prospech najchudobnejších regiónov. Rozpočtová a daňová autonómia, ktorú Madrid poskytol Baskitsku zrejme Katalánsku stačiť nebude a hľadanie kompromisov bude dlhé a náročné, čo posilní ostatné separatistické snahy v Európe, čím reálne hrozí ďalšie štiepenie bohatých regiónov resp. štátov vo vnútri EÚ. Namiesto hlbšej integrácie, ktorú si želajú európske politické špičky.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.