InoBat napreduje – vyrobil prvú batériu a má nových zákazníkov

Analýzy v oblasti elektromobility hovoria o tom, že do roku 2030 dopyt po batériách v Európe výrazne predbehne ich ponuku. Na výskum a vývoj batérií sa celosvetovo sústreďujú viaceré spoločnosti podporované najväčšími výrobcami automobilov. IPM InoBat Investment Holding má priamu majetkovú účasť v troch InfraTech spoločnostiach, ako aj v technologických partneroch (Inobat Auto, j.s.a., InoBat Energy j.s.a., InoBat Recycling j.s.a., WildCat Dicovery Technologies, Inc., a partner v oblasti nabíjania) a jeho cieľom je vybudovať na Slovensku integrovaný dodávateľský reťazec zahŕňajúci výskum, vývoj aj výrobu batérií do elektrických vozidiel prostredníctvom spoločnosti InoBat Auto.

Okrem iných zdrojov je tento projekt podporovaný slovenskou vládou a vyjadrila mu dôveru aj Európska komisia v rámci IPCEI – kľúčových projektov spoločného európskeho záujmu. Podľa spoluzakladateľa a CEO InoBat Auto Mariána Bočeka má práve táto spoločnosť potenciál naštartovať revolúciu v oblasti batérií pre elektromobily, a to najmä vďaka unikátnej technológii americkej spoločnosti Wildcat.

InoBat nedávno ohlásil spoluprácu s českým výrobcom autobusov SOR a onedlho oznámi aj ďalších nových zákazníkov. Má za sebou predstavenie prvej batérie pre elektromobily, ktorá má priniesť najlepším elektromobilom vo svojich triedach zvýšenie dojazdu o 20 %.

Prečo Slovensko?

V okruhu približne 400 km od Bratislavy dosahuje ročná produkcia automobilov zhruba štyri milióny kusov. To vytvára významný trhový potenciál pre umiestnenie novej prevádzky batérií pre elektromobily vo Voderadoch pri Trnave. Batériová spoločnosť InoBat Auto so stratégiou „Discovery to Delivery“ tu plánuje spustiť pilotnú linku už v tomto roku. Celkový objem investície v prvej etape dosiahne približne 100 mil. Eur. Situovanie tohto výrobcu batérií v centrálnej Európe bolo okrem efektívnejších nákladov na výrobu podmienené najmä blízkosťou výrobcov automobilov a priemyselným dedičstvom regiónu. InoBat Auto plánuje výraznou mierou podporiť transformáciu automobilového priemyslu na alternatívne pohony nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy.

Progresívna technológia

Jedinečnosť technológií Wildcat, ktoré InoBat plánuje uplatňovať pri výskume a vývoji batérií do elektromobilov, spočíva predovšetkým v tom, že táto kalifornská spoločnosť vyvinula vlastnú vysokovýkonnú výskumnú platformu (HTP). Ide o prístup k vývoju používaný pri hľadaní nových objavov v oblasti biotechnologického a farmaceutického priemyslu. Vďaka expertíze a dlhoročnému know-how získal Wildcat pozornosť kľúčových zákazníkov v sektore spotrebnej elektroniky, v automobilovom priemysle (BMW, Daimler, Honda, Toyota) ako aj v ďalších spoločnostiach a vládnych agentúrach (U.S. Department of Energy, BASF, A123, Sony Murata). Skúsený tím expertov na čele s Dr. DeeStrandom, renomovanou autoritou vo vývoji batérií vo svete, patrí medzi lídrov tohto segmentu.

Spoločnosť má potenciál naštartovať revolúciu v oblasti batérií pre elektromobily.

InoBat aj vďaka tomu prinesie 10-násobne rýchlejší výskum a vývoj až po komercializáciu s nižšími nákladmi. Umožní vyrobiť prémiové a vysokovýkonné batérie šité na mieru, ktoré budú efektívnejšie než batérie konkurenčných spoločností.

Nadštandardné zhodnotenie investície

Na rozvoji InoBat spoločností v rámci celého hodnotového reťazca, ktoré podnikajú v oblasti vývoja a výroby elektrických batérií pre automobilový priemysel, ale aj v oblasti skladovania elektrickej energie, recyklácie a nabíjania sa v rámci IPM InoBat Investment Holding celosvetovo podieľa viacero významných partnerov a spoluinvestorov. Sú medzi nimi napríklad Matador, MOLl Group, ČEZ Group, holding CSG, portlandská spoločnosť ESS Inc., a ďalší. Medzi spoluinvestormi je aj skupina Across. Príležitosť zúčastniť sa prostredníctvom Across Private Investments na rannej fáze investovania rozvojového kapitálu majú aj ďalší investori. Ide o priamu majetkovú účasť v akciových spoločnostiach v rámci investičného holdingu IPM InoBat. Očakávané výnosy z tejto investície sa pohybujú na dvojciferných úrovniach. Viac informácií o projekte sa dozviete prostredníctvom livestreamu na Investičných raňajkách Across Private Investments.

Batériová akadémia – popredný vzdelávací projekt

Spoločnosť InoBat sprístupňuje témy batériového priemyslu aj prostredníctvom vzdelávacej kampane BATTERYacademy. V rámci videí, podcastov a prednášok sú prostredníctvom popredných odborníkov vysvetľované špecifiká tohto segmentu zamerané na výskum, vývoj a výrobu batérií. Cieľom akadémie je vzdelávať o batériovom priemysle, vyvrátiť mýty o elektromobilite a ukázať, ako môžu elektrické dopravné prostriedky prispieť k udržateľnej a ekologickej budúcnosti.

Viac informácií, ale aj jednotlivé časti akadémie, nájdete TU.

Prvá inteligentná batéria od Spoločnosti InoBat.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.