Európa sa posúva k elektromobilite. Investujte do technologickej revolúcie

Do roku 2030 dopyt po batériách v Európe výrazne predbehne ich ponuku.

Analýzy v oblasti elektromobility hovoria o tom, že do roku 2030 dopyt po batériách v Európe výrazne predbehne ich ponuku. Na výskum a vývoj batérií sa celosvetovo sústreďujú viaceré spoločnosti podporované najväčšími výrobcami automobilov. IPM InoBat Investment Holding má priamu majetkovú účasť v troch infratech spoločnostiach (InoBat Energy j.s.a., Inobat Auto, j.s.a., a WildCat Dicovery Technologies, Inc.) a jeho cieľom je vybudovať na Slovensku integrovaný dodávateľský reťazec zahŕňajúci výskum, vývoj aj výrobu batérií do automobilov prostredníctvom spoločnosti InoBat Auto. Okrem iných zdrojov je tento projekt podporovaný aj slovenskou vládou. Podľa spoluzakladateľa a CEO InoBat Auto Mariána Bočeka má práve táto spoločnosť potenciál naštartovať revolúciu v oblasti batérií pre elektromobily, a to najmä vďaka unikátnej technológii americkej spoločnosti Wildcat.

Prečo Slovensko?

V okruhu približne 400 km od Bratislavy dosahuje ročná produkcia automobilov zhruba štyri milióny kusov. To vytvára významný trhový potenciál pre umiestnenie novej prevádzky batérií pre elektromobily vo Voderadoch pri Trnave. Batériová spoločnosť InoBat Auto so stratégiou „Discovery to Delivery“ tu plánuje spustiť pilotnú linku už v tomto roku. Celkový objem investície v prvej etape dosiahne približne 100 mil. eur. Prvá stredoeurópska gigafabrika podporovaná stálym výskumom, s kapacitou okolo 1500 pracovných miest, bude následne umiestnená v košickom regióne. Situovanie tohto výrobcu batérií v centrálnej Európe bolo okrem efektívnejších nákladov na výrobu podmienené najmä blízkosťou výrobcov automobilov a priemyselným dedičstvom regiónu. InoBat Auto plánuje výraznou mierou podporiť transformáciu automobilového priemyslu na alternatívne pohony nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy.

Batériová spoločnosť InoBat Auto plánuje spustiť pilotnú linku už v tomto roku.

Progresívna technológia

Jedinečnosť technológií Wildcat, ktoré Inobat plánuje uplatňovať pri výrobe batérií do elektromobilov, spočíva predovšetkým v tom, že táto kalifornská spoločnosť vyvinula vlastnú vysokovýkonnú výskumnú platformu (HTP). Ide o prístup k vývoju používaný pri hľadaní nových objavov v oblasti biotechnologického a farmaceutického priemyslu. Vďaka expertíze a dlhoročnému know-how získal Wildcat pozornosť kľúčových zákazníkov v sektore spotrebnej elektroniky, v automobilovom priemysle (BMW, Daimler, Honda, Toyota) ako aj v ďalších spoločnostiach a vládnych agentúrach (U.S. Department of Energy, BASF, A123, Sony Murata). Skúsený tím expertov na čele s Dr. DeeStrandom, renomovanou autoritou vo vývoji batérií vo svete, patrí medzi lídrov tohto segmentu.

Pri aplikovaní uvedenej modernej technológie InoBat Auto ponúka tzv. systém Discovery to Delivery, umožňujúci efektívne zavádzanie inovácií z laboratórií priamo do výroby. Technológie založené na umelej inteligencii urýchľujú procesy súvisiace s chemickým zložením článkov. Vysokorýchlostný simultánny proces na testovanie viacerých variácií chemického zloženia batérií a materiálov naraz totiž významnou mierou skracuje a zefektívňuje celý vývoj aj výrobu. Pre samotných zákazníkov to znamená nižšie riziko, kratší čas, nižšie náklady a tým aj nižšiu cenu pri implementácii novej generácie batérií. Ďalším, nie menej významným benefitom pre výrobcov automobilov je, že InoBat klientom ponúka produkty šité na mieru, narozdiel od súčasného „katalógového“ predaja.

Nadštandardné zhodnotenie investície

Na rozvoji tzv. InfraTech spoločností, ktoré podnikajú v oblasti vývoja a výroby elektrických batérií pre automobilový priemysel, ale aj v oblasti skladovania elektrickej energie, sa v rámci IPM InoBat Investment Holding celosvetovo podieľa viacero významných partnerov a spoluinvestorov. Sú medzi nimi napríklad Matador, Molgroup, ČEZ Group, holding CSG, portlandská spoločnosť ESS Inc., a ďalší. Medzi spoluinvestormi je aj skupina Across. Príležitosť zúčastniť sa prostredníctvom Across Private Investments na rannej fáze investovania rozvojového kapitálu majú aj ďalší investori. Ide o priamu majetkovú účasť v akciových spoločnostiach v rámci v holdingu IPM. Očakávané výnosy z tejto investície sa pohybujú na dvojciferných úrovniach.

Viac informácií poskytnú investiční konzultanti Acrossu. O možnostiach investovať do tejto technologickej revolúcie hovoril na online Investičnom popoludní Acrossu aj Peter Gajdoš, Management Board member InoBat Auto. Záznam nájdete TU.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.