FED ovplyvnilo dianie mimo hraníc USA

V uplynulých dvoch týždňoch investori očakávali len jednu udalosť, a to pravidelné zasadanie americkej centrálnej banky FED, ohľadom ktorého panovala značná neistota, či zvýši sadzby. Posledné dni pred minulým štvrtkom sa na trhoch začal konsenzus prikláňať skôr k nezvýšeniu, čo viedlo k rastu trhov. Tie však ani po nezmenení sadzieb neboli nakoniec minulý týždeň schopné udržať zisky. Viac informácií ohľadom rozhodnutia FEDu a jeho dopadov nájdete v našom piatkovom zhodnotení.

Čiastočnej stabilizácii trhov pomohli i pokojnejšie čínske akcie. Tie zastavili prepady vďaka ich priamym nákupom štátnymi inštitúciami a naznačením nových stimulov v Číne.

V Grécku sa pri moci zhruba s rovnakým výsledkom udržala ľavicová Syriza v druhých predčasných voľbách tohto roku, čo čiastočne v krajine odbúrava politické riziká a zabezpečuje pokračovanie napĺňania dohôd s veriteľmi. Grécke aktíva tak po čase opäť ponúkajú síce nie bezrizikovú, ale atraktívnu príležitosť. O výsledkoch volieb sa dočítate aj vo včerajšom Dennom komentári.

Svetová ekonomika však naďalej vykazuje známky spomaľovania a deflácie, čo brzdí investorov od masívnejších nákupov rizikových aktív.

Nové pohľady na jej stav ponúknu i nadchádzajúce dva týždne, v ktorých bude zverejnených viacero dôležitých ukazovateľov. V prvom rade pôjde o PMI indexy nákupných manažérov vôkol sveta. Najsledovanejšími budú čínske údaje. V USA im bude sekundovať septembrová nezamestnanosť, objednávky tovarov dlhodobej spotreby, viaceré dáta realitného trhu, osobný príjem a spotreba, či spotrebiteľská dôvera. V Európe budú zverejnené hlavne jemné dáta ako podnikateľská dôvera IFO a ekonomická dôvera Európskej komisie, vývoj peňažnej masy podľa ECB, nezamestnanosť a odhad septembrovej inflácie.

Ostro sledovaná zostane politika. Menová na oboch brehoch Atlantiku, kde sú veľmi početné prejavy centrálnych bankárov. Pri ECB investori sledujú možné rozšírenie nákupov dlhopisov a v USA naďalej načasovanie prvého zvýšenia sadzieb. V Číne zasa reakcie na spomaľovanie ekonomiky a volatilitu trhov.

O volatilitu určite nebude núdza ani v nadchádzajúcich týždňoch. Očakávali by sme krátkodobú rely na rozhodnutie FEDu, ktorá bude ale opäť vypredaná v dôsledku nárastu politických rizík v USA.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.