FED poskytuje akciám ďalšie slovné stimuly

Trhy otočili zo strát po umiernených slovách prezidentky FEDu Janet Yellenovej.

  • Technologický sektor bol najsilnejší
  • Yahoo sa rozdelí na menšie časti
  • Volkswagenu hrozia ďalšie pokuty v hodnote 15 miliárd USD
  • Investori opäť investujú vo veľkom do rozvíjajúcich trhov

Akcie

Indexy skončili v ziskoch po holubičom komentári Yellenovej. Tá vyhlásila, že monetárna komisia centrálnej banky by mala postupovať pomaly, vzhľadom na slabý priemysel, ktorý zasiahol rastúci dolár a spomalenie Číny. Uznáva však, že zamestnanosť a spotreba ostávajú silné. Technologický sektor reagoval najlepšie, a to hlavne giganty ako Microsoft, Alphabet, Facebook a  Alibaba. Napriek optimizmu v akciách však ropa poklesla, zásoby v USA sa začínajú tvoriť veľmi rýchlo, a mnohé ťažobné spoločnosti produkujú ropu naďalej, musia totiž splácať veľké úroky na bankovom dlhu.

Spotrebiteľská dôvera sa v marci odrazila na úroveň 96,2 viac než 94,2 očakávaných ekonómami. Išlo tak o výraznejší nárast oproti februárovým 94. Ceny domov pokračujú v raste, v januári stúpli o 5,7%, zatiaľ čo prémiové lokality ako San Francisco a Seattle zaznamenali dvojciferný nárast.

Internetový vyhľadávač Yahoo dal potenciálnym záujemcom finálnu možnosť do 11. apríla prísť s ponukami na jednotlivé časti firmy ako Yahoo Japan, Alibaba, alebo kľúčový online biznis. Spoločnosť sa plánuje rozdeliť po tlaku väčších akcionárov.

Americká obchodná komora FTC plánuje vymáhať od Volkswagenu ďalšie miliardy dolárov, kvôli ich klamlivej reklame ohľadom čistoty dieselových motorov. Podľa regulátora až 7 rokov klamali zákazníkov, pričom výška pokuty by mohla dosiahnuť až 15 miliárd dolárov.

Unicredit začal jednanie s talianskou vládou ohľadom upisovania kapitálu pre banku Popolare di Vicenza v hodnote 2 miliárd EUR. Pôjde o kľúčový test talianskeho bankového sektora, väčší záujem investorov jednoznačne zlepší sentiment a podporí ďalšie banky v získaní kapitálu.

Rozvíjajúce trhy

Fondy investujúce do týchto krajín zaznamenali prílev kapitálu v hodnote 36,8 miliardy USD, čo je 21 mesačné maximum. Vďaka zmiernenej politike FEDu sa tak vrátil optimizmus na trhy rozvíjajúcich krajín, ktoré sa prudko odrazili z miním. Veľká časť peňazí smerovala do Latinskej Ameriky, zatiaľ čo už tretí mesiac v rade investori vyberali prostriedky z Južnej Kórei.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.