Generujú väčšie príjmy než Facebook. Domáce zvieratá sú príležitosťou pre investorov

Mnohí z nás majú doma psa, mačku, andulku alebo rybičky. No málokto si uvedomuje, aký obrovský je v skutočnosti  sektor domácich miláčikov. Každý chce tomu svojmu dopriať zdravotný štandard a plnohodnotný život. Sú to nemí spoločníci, ktorí nás milujú. Môžu byť však aj výnosnou investíciou.

Milióny domácich miláčikov v USA

V Spojených štátoch vlastní 67 % amerických domácností domáce zvieratko. V roku 2019 – 2020 to bolo takmer 85 mil. domácností. Američania vlastnia viac ako 63 mil. psov, 42 mil. mačiek, viac ako 11 mil. rybičiek, približne 5 mil. plazov, 5 mil. vtákov a 5 mil. iných malých zvierat. Celkovo to predstavuje viac ako 125 mil. jedincov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, potravu a vytvorenie prirodzených podmienok. Všetky tieto náklady platí majiteľ alebo ich financuje zo zdravotného poistenia, ktoré má uzatvorené na svoje zviera. V zahraničí je zdravotné poistenie na domácich miláčikov pomerne rozšírené.

Jedlo a veterinár

Prím v peňaženkách amerických chovateľov domácich zvierat zohráva jedlo a maškrty. Ich predajcom vygeneroval vlani príjem takmer 37 mld. USD. Zdravotná starostlivosť o domáce zvieratá bola v rebríčku na druhom mieste, keď za veterinárov zaplatili viac ako 23 mld. USD. Výdavky amerických domácností v roku 2019 za domácich miláčikov predstavovali dokopy 95,7 mld. USD a pre rok 2020 sa očakáva ešte vyššie číslo (99 mld. USD). Len pre porovnanie, Facebook v roku 2019 celosvetovo vygeneroval príjmy na úrovni 70,7 mld. USD. Celosvetový objem tržieb „Pet Care“ priemyslu v roku 2019 dosiahol úroveň 223 mld. USD. V roku 2026 sa očakávajú tržby na úrovni 327 mld. USD, čo predstavuje priemerný ročný nárast o viac ako 5,5 %.

Celosvetové tržby zo starostlivosti o domáce zvieratá v roku 2019 vs. celosvetové očakávané tržby v roku 2026

Zdroj: Global Market Insihts

Hra s pocitom viny

Nejeden majiteľ domáceho miláčika pozná účet za veterinárnu starostlivosť alebo za potravu, ktorý nabúra mesačný rozpočet. Zvieratko však za to nemôže a cítime vinu, ak mu nedoprajeme maximálnu možnú starostlivosť. Sme predsa ľudia, nedokážeme žiť s pocitom, že kvôli lakomosti náš miláčik trpí alebo, nedajbože, príde o život. „Nemá tvár“ sa nedokáže o seba sama postarať a keďže sme si ju vybrali, mali by sme jej zabezpečiť kvalitný život. Majitelia sa tak sami dobrovoľne stali otrokmi psychologickej pasce, ktorá udržiava chod celého priemyslu.

Investičná príležitosť 

V kontexte uvedených faktorov prichádza na rad investičná príležitosť. Do sektoru domácich zvierat sa dá investovať prostredníctvom ETF fondu – ProShare Pet Care ETF (PAWZ US). Fond zahŕňa farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú liečivá pre domáce zvieratá, výrobcov potravín, internetových predajcov aj maloobchodné siete, ktoré sa zameriavajú na potreby pre zvieratá. V neposlednom rade ide o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo poistenia pre domácich miláčikov. Geograficky sa fond sústredí na 74 % amerických firiem, 14 % tvoria firmy z Veľkej Británie a po 4 % z Nemecka, Francúzska a Švajčiarska. V tomto roku fond zhodnotil peniaze investorov o viac ako 55 %.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.