High-yield dlh signalizuje rastúce riziko krízy

Akcie nasledujúc ropu knihujú druhý deň strát.

  • Ropa pokračovala v poklesoch, no ukončila nad dennými minimami.
  • Brent sa prvýkrát od začiatku roka 2009 pozrel pod 40 dolárov.
  • Akcie v prázdnejšom dni nasledovali ropu do strát.
  • Prudké prepady zaznamenal high-yield dlh na nové 6-ročné minimá.
  • Systémové riziká kreditných trhov naďalej narastajú.
  • Akcie preto vidíme v najbližších týždňoch až mesiacoch nižšie.
  • Negatívny vývoj dlhu a komodít neovplyvňuje očakávania zvýšenia sadzieb FEDom.
  • Dnes zatiaľ mierna stabilizácia komodít, akcie pokračujú v stratách tretí deň.
  • Ropa bude dominovať so zásobami v USA.

Akciové indexy pokračovali v stratách i druhý deň týždňa. Kalendár bol chudobnejší na správy a vákuum neprospievalo nálade. Obchodovaniu dominovala ropa, ktorá v priebehu utorka otestovala nové viac ako 6,5-ročné minimá, no zatvárala výraznejšie nad nimi. Nálade nepridali ani čínske dáta zahraničného obchodu, ktoré pokračovali v kontrakcii i v novembri.

Zverejňované ekonomické dáta vo vyspelých ekonomikách boli trhom prehliadnuté. Treťokvartálny rast HDP eurozóny zostal po prvej revízii nezmenený na 1,6% medziročne. Francúzska podnikateľská dôvera minimálne poklesla a britský priemysel v októbri zrýchlil medziročný rast. V USA podnikateľská dôvera malých firiem poklesla na polročné minimum ako ďalší dôkaz brzdenia amerického hospodárstva. Počet otvorených neobsadených pracovných pozícií v októbri poklesol.

Nálada zostala ponurá a rizikovo averzná. Všetky pokusy o nákupy trhu boli slabé a zlyhali. Negatívne naďalej vplývala ropa a vývoj kreditných trhov. Americká WTI ropa v priebehu obchodovania poklesla na nové minimum od začiatku roka 2009 36,64 dolára za barel a severomorská Brent ropa sa ocitla pod 40 dolárov prvýkrát od rovnakého dátumu. Na čierne zlato naďalej vplývalo piatkové rozhodnutie OPECu bojovať o trhový podiel a nemeniť produkciu. V prípade amerických obchodníkov sme boli pravdepodobne i svedkami početnejších margin callov, teda nútených predajov v dôsledku limitných strát alebo vyčerpania vlastného kapitálu.

Veľmi negatívny deň zažili dlhopisy v špekulatívnom ratingovom pásme, tzv. high-yield. ETF amerických high-yield dlhopisov HYG US a JNK US zaznamenali najväčší denný prepad od konca septembra (okolo 1,2%) a zavreli najnižšie od júla roku 2009. Problémom nie je len dlh naviazaný na komodity a ich prepravu. Prudké rasty výnosov zaznamenávajú všetky sektory menších firiem. Úročenie firiem s ratingom CCC a horším narástlo k 17%, naposledy videným po krachu banky Lehman Brothers. Pri väčších spoločnostiach okrem energetiky, komodít, niektorých utilít prekvapivo klesá i dlh spotrebiteľských firiem. Kredit je stále lídrom pre akcie. Vývoj high-yieldu je silným varovným signálom a stále sme názoru, že akcie ho budú nasledovať. Priestor pre ich pokles preto zostáva.

Dnes ráno by sme po dvoch stratových dňoch očakávali stabilizáciu svetových trhov. Podporu by mali nájsť v komoditách korigujúcich včerajšie straty. Zelená je ropa, meď i zlato. Akcie však nedokážu zareagovať. Pokusy o korekciu úvodných strát v Ázii zlyhali. Podobne to vyzerá aktuálne i v Európe, kde indexy otvárali do mierneho plusu, no už sa približujú stratám okolo percenta.

Ázijské dáta ponúkli signály určitej miery stabilizácie tamojších ekonomík. Čínska spotrebiteľská inflácia zrýchlila tempo rastu v novembri na 1,5% z októbrových 1,3%. Producentská však zostala nezmenená v prudkej deflácii -5,9%. Ide už o 45. mesiac medziročného poklesu cien na výstupe u producentov. Údaj potvrdzuje prebytok kapacít v krajine, ktorý úplne redukuje ziskovosť niektorých sektorov a ohrozuje existenciu viacerých firiem. Čínska centrálna banka stanovila úroveň kurzu výmeny juanu, okolo ktorej sa následne obchoduje, najnižšie za ostatné štyri roky. Pokračujúca pozvoľná devalvácia je signálom pretrvávajúcich problémov druhej najväčšej ekonomiky sveta.

Dnes je kalendár opäť voľnejší. Spomedzi udalostí vyzdvihujeme hlavne zásoby ropy v USA zverejnené o 16:30 nášho času. Súkromný odhad American Petroleum Institute včera prvýkrát po desiatich týždňoch predpokladal ich pokles o 1,9 mil. barelov. Ak by redukciu potvrdilo aj oficiálne číslo, môžeme byť svedkami zatvárania početných short pozícií na rope.

V Európe za zmienku stojí len nemecká obchodná bilancia, ktorá priniesla výraznejší pokles exportu i importu v októbri, čo zapadá do všeobecného spomaľovania svetového obchodu. USA zverejnia vývoj veľkoobchodných zásob a predajov. Za pozornosť ešte stoja prejavy dvoch jastrabov Európskej centrálnej banky Rakúšana Ewalda Nowotného a Nemky Sabine Lautenschlaegerovej.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.