Holubičie centrálne banky tlačia trhy vyššie

Svetové trhy včera hlavne sledovali a reflektovali trio centrálnych bánk vyspelých ekonomík v podobe zápisníc z ostatných zasadaní ECB a FEDu a zasadanie Bank of England. Výstupy všetkých troch boli holubičie, čo sa investorom páčilo. A páči sa im to naďalej i dnes.

Stále sme tak svedkami pokračujúceho zatvárania shortových pozícií a nákupov komodít, akcií ich producentov, energetických, priemyselných firiem a aktív rozvíjajúcich sa trhov, ktoré zažívajú jednu z najsilnejších rely za ostatnú dekádu. Treba však poznamenať, že uplynulé dva roky boli pre ne veľmi dramatické a stratové. Tieto aktíva sú prakticky v poklese od leta roku 2013, kedy vtedajší šéf FEDu Ben Bernanke prvýkrát naznačil postupné znižovanie kvantitatívneho uvoľňovania a možné blížiace sa zvyšovanie sadzieb.

Bank of England na svojom zasadaní rozhodla, že môže s utesňovaním ešte počkať. Rovnako citovala externé riziká a nízku infláciu, ktorá je do krajiny hlavne dovážaná. Na trhu všeobecne panuje konsenzus, že britská centrálna banka počká na FED a neurobí prvý krok. Jej guvernér Mark Carney síce tieto tvrdenia vehementne poprel, no trh jeho slová príliš vážne neberie.

Nasledovala potom zápisnica z ostatného zasadania ECB. Neponúkla síce príliš veľa nového, no odhalila naklonenosť väčšiny členov Rady guvernérov voči zvýšeniu objemu mesačných nákupov dlhopisov. Jedinou prekážkou sa javí šéf nemeckej Bundesbanky Jens Weidmann. Inak zápisnica zopakovala známe ako riziká inflácie a ekonomického vývoja smerom nadol.

Kľúčová však nakoniec bola až zápisnica FEDu. Pri nej sme mali menšie obavy, že by mohla zastaviť doterajšiu rely na dolár a úrokové sadzby citlivých aktív, pokiaľ by bola príliš holubičia. No odhalila obavy členov FEDu o svetový rast a riziká, ktoré ohrozujú aj americkú ekonomiku a tlačia infláciu dole. Vôľa zvýšiť sadzby bola pomerne silná, no konsenzus hovoril o počkaní na vývin situácie, hlavne čínskej ekonomiky, ktorá zostáva veľkou neznámou. Dáta sa od zasadania nezlepšili, čiže trhy sa nateraz neobávajú zvýšenia sadzieb. Odporcom vyhlásenia bol nakoniec Narayana Kocherlakota, ktorý považoval ďalšie uvoľnenie za vhodné.

Po zápisnici vo večerných hodinách sa tak trhy vrátili k rastu, v ktorom pokračujú i dnes. Zelená je celá Ázia i Európa dobiehajúc zisky Wall Streetu v posledných dvoch hodinách včerajšieho obchodovania. Index S&P 500 poľahky prekonal psychologickú rezistenciu 2000 bodov. Dolár výraznejšie oslabuje voči väčšine mien a jeho spotový index merajúci silu dolára voči 16 najobchodovanejším menám sa dnes dostáva na mesačné minimum. Darí sa aj komoditám. Poobede je zlato v zisku takmer 1,5% a ropa skoro 3%. Čierne zlato sa dnes prvýkrát od júla dostáva cez 50 dolárov za barel (americká WTI ropa).

Európske krajiny dnes zverejňovali priemyselnú produkciu, ktorá bola vo väčšine prípadov (Holandsko, Fínsko a Taliansko) slabšia ako očakávania okrem Francúzska. USA zverejnia vývoj dovozných cien ako prvý inflačný indikátor za september a veľkoobchodné predaje a zmenu zásob. K mikrofónu sa dostanú dvaja členovia FEDu Dennis Lockhart a Charles Evans. V Peru pokračuje výročné sympózium MMF. Ministerstvo poľnohospodárstva USA zverejní odhad svetovej ponuky a dopytu plodín, čiže aktívnejšie by dnes mohli byť zrná.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.