Hotelová sieť Acrossu dynamicky rastie

Hotelový holding Prime Tourist Resorts (PTR), ktorý je súčasťou Across Private Investments,  zaznamenal v roku 2016 opäť nárast. Celkové tržby zariadení pod kontrolou PTR vzrástli na 5,8 mil. eur, čo je viac ako zdvojnásobenie tržieb oproti predchádzajúcemu roku. Kľúčovú úlohu zohralo získanie kontroly nad sieťou troch hotelov spoločnosti Adriatic Tourist Resorts na chorvátskom trhu. Podľa predbežných výsledkov dosiahne konsolidovaný prevádzkový zisk všetkých hotelových zariadení pod kontrolou holdingu za uplynulý rok úroveň 926 tisíc eur.

Najrýchlejším rastom v skupine v uplynulom roku sa môže pochváliť hotel Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách, keď jeho celkové tržby dosiahli 1,2 mil. eur, čo predstavuje nárast o 32 %, pri prevádzkovom zisku 366 tisíc eur. Medziročne sa zisk zvýšil o viac než 55 %. Sliezsky dom realizoval vlani okrem iného novú prístavbu, ktorej cieľom je rozšíriť turistické a konferenčné kapacity hotela.

Rezort Salamandra pri Banskej Štiavnici ukončil rok  tržbami 1,8 mil. eur, čo je porovnateľný výsledok s predchádzajúcim rokom. Prevádzkový zisk však medziročne klesol na 60 tisíc eur. Spôsobila to najmä teplá zima, ktorá limitovala lyžiarske kapacity strediska na začiatku roka 2016. Rezort Salamandra pokračoval aj vlani v investíciách do kapacít využiteľných mimo zimných mesiacov. Ide najmä o rozvoj cyklotrás a ďalších projektov súvisiacich s horskou cyklistikou. Unikátom v tomto rezorte je napríklad prvý asfaltový pump track na Slovensku.

„Uplynulý rok bol v hotelovom holdingu PTR pomerne náročný. Realizovali sme dodatočné investície v oboch slovenských rezortoch a do portfólia sme získali tri nové hotely v Chorvátsku. Tento rok sa zameriavame na konsolidáciu existujúcich zariadení, ale akvizičný apetít nám stále zostáva. Pokiaľ nájdeme hotelové zariadenie, ktoré sa hodí do portfólia nášho holdingu, určite sa budeme ďalej rozširovať, “ prezrádza o budúcich plánoch generálny riaditeľ PTR Ján Kováč.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie