Indexové fondy lámu rekordy

Podľa prieskumnej a konzultačnej spoločnosti ETFGI dosiahli aktíva v správe indexových produktov (ETF/ETP) ku koncu júla nový rekord na úrovni 5,12 bilióna USD. Svedčí to o jednoznačnom smerovaní investorov, ktorí sa od aktívnej správy finančných prostriedkov presúvajú k pasívnemu indexovaniu. Medzi hlavné dôvody patrí najmä lepšia výkonnosť, nižšie náklady na správu a v prípade slovenského daňového režimu aj možnosť oslobodenia od dane z príjmov, pri splnení špecifických podmienok, čo investorom zvyšuje čistý výnos investície.

Akciové produkty v najväčšej obľube

Aktíva prúdia do globálnych indexových produktov 4 a pol roka resp. 54 mesiacov v rade, čo podčiarkuje ich rastúcu obľubu u investorov, vrátane slovenských. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch budú indexové produkty čoraz viac ukrajovať z koláča fondového priemyslu, pričom do roku 2020 sa môže objem pod správou indexových produktov zdvojnásobiť. Aktuálne tvorí približne tretinu z fondového priemyslu.

Počet globálnych indexových produktov od 375 poskytovateľov obchodovaných na 70 burzách a 57 krajinách narástol ku koncu júla na rekordných 7 487. Od začiatku roka natieklo do globálnych indexových produktov 264 mld. USD, pričom najväčšej obľube sa tešili akciové indexové produkty, ktoré v prvých šiestich mesiacoch roka zaznamenali čistý prílev finančných prostriedkov na úrovni 177,31 mld. USD, čo predstavuje takmer 70-percentný podiel.

Rekordný júl

Pozitívny ekonomický sentiment a dobrá nálada na finančných trhoch sa počas júla postarali o najväčší mesačný prílev finančných prostriedkov do indexových produktov od januára t.r., kedy finančné trhy siahli na nové historické maximum. Najviac peňazí (vyše 6,5 mld. USD) natieklo do najväčšieho ETF na americké akcie SPDR S&P 500 ETF. Z celkovej ponuky indexových produktov sa najväčšiemu dopytu tešilo ETC sledujúce vývoj ceny zlata iShares Physical Gold ETC, ktoré na aktívach vzrástlo o vyše 725 miliónov USD.

Do skupiny indexových produktov alebo ETP (Exchange Traded Products) patria investorom Acrossu známe ETF (Exchange Traded Funds), ale aj ETC (Exchange Traded Commodities) a ETN (Exchange Traded Notes). Spoločnou charakteristikou všetkých spomenutých nástrojov, teda ETP, je – pri abstrahovaní od poplatkov – doručiť rovnaký výnos ako podkladové aktívum. Pri ETF ide vo väčšine prípadov o akcie a dlhopisy, ETC môže zasa sledovať napr. vývoj ropy, zlata alebo koša komodít. Prostredníctvom ETN možno ,,vsádzať“ napríklad na rast volatility na trhoch.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.