Indexové fondy naďalej valcujú

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti S&P Dow Jones Indices, aj v uplynulom roku manažéri amerických aktívne riadených fondov výrazne zaostali za indexovými fondami. Údaje potvrdzujú, že nájsť kvalitný aktívne riadený fond je hľadaním ihly v kope sena. Oveľa rozumnejšie je orientovať sa na pasívne riadené indexové fondy (ETF), ktorých jedinou úlohou je čo najvernejšie kopírovať svoj podkladový index. Bez emócií, s nízkymi poplatkami a pre fyzické osoby s nulovou daňovou povinnosťou po roku od nákupu.

Podľa uvedenej analýzy bol uplynulý rok pre manažérov amerických aktívne riadených fondov štvrtým najhorším od roku 2001. Až 70 % z nich totiž v roku 2019 nedokázalo prekonať index S&P 1500 Composite. Pohľad na aktívne riadené podielové fondy zamerané na veľké americké spoločnosti hovorí tiež jednoznačnou rečou. Desiaty rok po sebe nedokázala väčšina manažérov poraziť index S&P 500. Vlani to bolo až 71 % fondov. Za poslednú dekádu dokázalo prekonať vyššie spomínaný index len 11 % manažérov.

Veľmi podobná situácia je aj v segmente stredných a malých amerických spoločností. Vlani prekonalo svoj porovnávajúci index len 32 % manažérov fondov zameraných na stredné spoločnosti a len 38 % manažérov, ktorí investujú do malých amerických spoločností. Dlhodobé čísla za uplynulých 10 rokov sú trochu lepšie, než pri veľkých spoločnostiach. V tomto segmente prekonalo index 16 % manažérov fondov, ktoré investovali do stredných amerických spoločností,  resp. 11 % manažérov investujúcich do malých spoločností.

V aktívne riadených dlhopisových fondoch je situácia paradoxne oveľa horšia. Len percentu aktívne riadených fondov zameraných na dlhodobé štátne dlhopisy sa za poslednú dekádu podarilo prekonať svoj porovnávací index. Pri fondoch, ktoré investovali do strednodobých štátnych dlhopisov, sa to podarilo 20 % manažérom. Najlepšie si počínali manažéri, ktorí riadili fondy investujúce do krátkodobých štátnych dlhopisov, keď na 10-ročnom horizonte prekonalo svoj porovnávací index 30 % aktívne riadených fondov.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.