Indexové fondy sú čoraz príťažlivejšie, aj vďaka politickej neistote

Len v auguste sa do týchto fondov investovalo 42,4 miliárd USD a za osem mesiacov tohto roka to bolo 433,7 miliárd dolárov. „Objem čistých prírastkov v auguste je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac ako dvojnásobný“,  tvrdí prieskumná a konzultačná firma ETFGI vo svojom reporte. Navyše je to o 43 miliárd USD viac, ako sú aktíva za celý minulý rok. Ich objem predstavoval len 390,6 miliardy USD.

Hoci hlavné akciové indexy na Wall Street, ako napríklad S&P rastú, i keď mierne, analytici upozorňujú, že hurikány aj politické riziko je stále v hľadáčiku investorov. „Schopnosť Trumpovej administratívy splniť svoje politické ciele, vyjednávanie o brexite a Severná Kórea neustále prinášajú na trhy obavy,“ tvrdí Deborah Fuhr, managing partner v ETFGI.

Akcie stále populárne

Najmä objem akciových indexových fondov sa v auguste zvýšil, a to o viac než 23 miliárd USD, čo bolo výrazne viac, než v rovnakom období  minulého roka a tiež viac, ako počas celého roka 2016.
Na druhej strane – v auguste neboli pre investorov také príťažlivé komoditné indexové fondy. Prilákali len 1,39 miliardy USD. Počas ôsmich mesiacov bol objem týchto investícií oveľa nižší, ako v rovnakom období vlaňajška.
Zo správcov indexových fondov bol najpopulárnejší BlackRock (indexové fondy iShares), ktorý prilákal v auguste tohto roka vyše 13 miliárd USD. Druhým najúspešnejším správcom indexových fondov bol Vanguard, do ktorého pritieklo 10 miliárd USD čistých investícii.

Aj pre menej skúsených

O tom, že indexové fondy predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť, a navyše veľmi výnosnú, hovoria nielen čísla, ale aj skúsený investor Laszlo Birinyi. V nedávnom rozhovore pre Business Insider tvrdil, že veľa ľudí podceňuje a nerozumie indexovým fondom. ,,My si ich všímame. Ak ste kúpili v januári ôsmy najväčší indexový fond na svete, zarobíte na konci roka 10 %. Ale ak ste kúpili najväčšie akcie v ňom, tak zarobíte 25 %. A to je dôležitý príbeh,” tvrdí Birinyi.

Poukazuje to na fenomén posledných rokov, keď sú hlavné akciové indexy ťahané najmä rastúcimi cenami akcií veľkých firiem, akými sú Apple (cena akcie vzrástla za posledné dva roky o takmer 38 %), Alphabet (+ 50 %), Amazon (81 %), Facebook (85 %) alebo Alibaba (dokonca o 188 % za dva roky). Nákupom individuálnych akcií sa dá viac získať, ale aj stratiť. Vyžaduje si to väčšiu mieru odbornosti a samozrejme zaberie investorovi aj viac času.

Birinyi tiež tvrdí, že na trhoch je síce teraz nízka volatilita, ale veľa hotovosti, ktorá čaká na investičnú príležitosť. ,,Ľudia cítia odvahu na investovanie a majú na to peniaze,” dodáva.

Hoci sa napríklad index S&P v posledných mesiacoch príliš nehýbe, individuálne akcie sú veľmi volatilné, čo len podporuje tvrdenia Birinyiho, že nákup individuálnych akcií patrí do rúk skúsených investorov a bežní investori by sa mali orientovať najmä na indexové fondy.

Mario Skybla

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.