Akcie prepisujú historické maximá

Svetové akcie rastú nepretržite 12 mesiacov v rade.

  • Americký akciový index Dow Jones prekonal prvý krát úroveň 24 000 bodov.
  • Predĺženie dohody OPEC-om nemalo na cenu ropy výraznejší dopad.
  • Dohoda o finančnom vyrovnaní medzi EÚ a U.K. pomáha libre opäť rásť.

Americké kľúčové akciové indexy opäť prepisovali historické maximá, keď Dow Jones Industrial Average zakončil prvý krát nad úrovňou 24 000 bodov. Akciový sektor ťahal nahor najmä záujem o technologický sektor po korekcii v strede týždňa a nárast akcií bankového sektora po avizovanom znížení regulácií od nového šéfa FED-u Jeroma Powella. Podporou bol taktiež pokrok v schvaľovaní daňovej reformy z pera Donalda Trumpa. Hlasovanie by malo pokračovať v dnešných poobedných hodinách.

Ropný kartel OPEC na včerajšom zasadnutí vo Viedni neprekvapil a podľa očakávaní predlžil aktuálnu dohodu o obmedzení ropných dodávok na trh o deväť mesiacov do konca budúceho roka. K rozhodnutiu sa pripojila aj skupina krajín mimo ropného kartelu na čele s Ruskom. Cena ropy nereagovala po oznámení posilnením, keďže predlženie stávajúcej dohody bolo v cenách ropy už započítané. Regulačnú dohodu OPEC-u využívajú americké bridlice, ktoré na úkor OPEC-u zvyšujú svoj trhový podiel na ropnom trhu.

Spotrebiteľské ceny v krajinách platiacich eurom v novembri rástli pomalšie než sa očakávalo. Inflácia podľa prvého odhadu Eurostatu zrýchlila v medziročnom porovnaní na 1,5 % z predchádzajúcej hodnoty 1,4 % v októbri. Pre euro bol sklamaním najmä vývoj jadrovej inflácie očistenej o volatilné zložky spotrebného koša, ktorá zostáva výrazne za očakávaniami. Zverejnené inflačné výsledky potvrdzujú posledné rozhodnutie ECB, ktorá predlžila program kvantitatívneho uvoľňovania.

Povzbudivé správy však priniesol trh práce. Ekonomické oživenie v eurozóne pomohlo k poklesu nezamestnanosti na niekoľkoročné minimá. Silný trh práce a rastúce mzdy sú podľa ECB základným predpokladom toho, aby sa inflácia postupne vyšplhala na želanú úroveň eurobanky.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.